E-Dergi ve E-Kitaplar İçin KDV %20 Olarak Belirlenmiştir.

Merhaba Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Elektronik ortamda satılan gazete ve dergiler, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı % 18 oranında KDV’ye tabi …

Devamını oku

Özel Bütçeli Kurumların 2023 Yılı Yayın Alımı Harcamaları

Merhabalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü yıllık ve aylık olarak Bütçe İstatistiklerini yayınlamaktadır. Merkezi Yönetim Bütçe İstatistik Raporları üçe ayrılmaktadır Genel Bütçe İstatistikleri Özel Bütçe İstatistikleri Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçe İstatistikleri Bu yazıda Özel Bütçeli Kurumların Yayın Alımları üzerinde durulacaktır. Yayın alımları toplam harcamaları bir önceki yıla göre %6,15 artmıştır.    Yıl …

Devamını oku

Alınmayan malzeme için firmaya ödeme yapılması – Sayıştay Daire Kararı

Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü: Yüksek Öğretim KurumlarıYılı: 2014Dairesi: 2Karar No 35771İlam No: 452Tutanak Tarihi: 5.10.2023Kararın Konusu: İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar Alınmayan malzeme için firmaya ödeme yapılması … tarih ve … sayılı İlamın 12’nci maddesinde; … firmasından kırtasiye malzemesi alınmamasına rağmen alım gerçekleşmiş gibi piyasa fiyat araştırması tutanağı, muayene ve kabul tutanağı, taşınır işlem fişi, ödeme …

Devamını oku

Koha Yeni Satın Alma Önerisini Google Kitaplar’da Ara

Merhabalar, Kullanıcılar Koha Kütüphane Otomasyon programında “Yeni Satın Alma Önerisinde” bulunabilmektedirler.  OPACSuggestionAutoFill Yeni satın alma formunu kullanıcılar elle doldurabildiği gibi, talebin ISBN veya ISSN bilgileri girilerek form otomatik doldurulabilir.  Koha Google Kitaplar API’sini Aktif Hale Getirme sistem tercihi etkinleştirildiğinde OPAC’taki satın alma önerileri formunda ISBN alanının yanında ‘Google Kitaplarda Ara’ düğmesi bulunur. Bir kullanıcı geçerli …

Devamını oku

2024 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler

Merhabalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesine ilişkin 2024/1 sayılı Kamu İhale Tebliği, 24/01/2024 tarihli ve 32439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup düzenleme 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik …

Devamını oku

Koha OPAC Bakım Modu

Merhabalar, Koha’da güncelleme yaparken veya Kullanıcının OPAC sayfasındaki verilere ulaşmasını engellemek için bakım modunu kullanabilirsiniz. OPAC Maintenance Sistem Ayarlarından OpacMaintenance yi buluyorsunuz Bakım modu devreye girdiğinde OPAC sayfanızda yazmasını istediğiniz metinleri ekliyorsunuz   Bakım Modunu Aktif Etme Bakım Modunu aktif etmek için Opacmaintenance Değerini Göster olarak değiştirmeniz gerekmektedir.   Kullanıcılar web sitenize bağlanmak istediğinde Bakım Modundaki bilgilere …

Devamını oku

2024 Yılı Yatırım Programına Göre Üniversite Kütüphanelerinin Yayın Alımı Bütçeleri

Merhabalar, 2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 15.01.2024 tarihli ve 32430 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 12. Kalkınma Planında yer alan temel politikalar ve hedefler ile 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programda yer alan politika, öncelik ve bütçe büyüklükleri dikkate alınmıştır. Üniversite Kütüphanelerine 2024 yılında Yayın …

Devamını oku

Teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri, yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde ödeme yapılması (Sayıştay Kararı)

Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler Yılı 2019 Dairesi 3 Karar No 462 İlam No 209 Tutanak Tarihi 26.9.2023 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar Teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri, yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde ödeme yapılması … tarih ve … sayılı ilamın … maddesinde tazminine hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz …

Devamını oku

Arzuhâli Kime Etmeli?

Bu yazının giriş, gelişme ve sonuç kısmı okuyucuya emanettir!*Merkez Bankası’nın Aralık 2023’te “Piyasa Katılımcıları Anketi”ne göre 2024 yılı döviz kuru beklentisi (ABD Doları/TL) 39,46 olarak gerçekleşmiştir.  *Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı’na göre Yükseköğretim Üniversitelerin Yayın Alım Bütçeleri *2023 yılında ANKOS kapsamındaki veri tabanı sayısı: 74! *Oxford University Bodleian Libraries’in araştırmacılara sunduğu veri tabanı …

Devamını oku

Bilimsel Araştırma Çıktılarında Adres Gösterimi Sorunsalı ve Çözüm Önerileri Üstüne

Yakın bir geçmişte meslektaşımız Cem ÖZEL “Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’ın eksik atıf sorunu” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. İçeriği ve anlatımıyla yazı, oldukça dikkat çekiciydi. Yazıyı okuduktan sonra kim nasıl aksiyon aldı bilmiyorum; ama yazı öncesinde meslektaşımla görüşebilme olanağım olduğu için – ki kendimi çok şanslı hissettim – konuya ilişkin hemen bir rehber hazırlayarak …

Devamını oku

Türkiye’de Kütüphanecilik ve Bilimsel Yayıncılık Üstüne

Sawubona! Benim için Eylül, Ekim, Kasım 2023 mesleki yenilenme ve gelişim açısından etkili zaman dilimlerinden oldu. ÜNAK’la başlayan, GİB çalıştayıyla devam eden, ANKOSLink’le taçlanan bir süreç. Birbirinden değerli üç mesleki etkinliğe katılma olanağı buldum. Etkinliklerin hazırlanması, emek yoğun bir süreçten geçiyor. Mezkûr etkinliklerde emeği geçenlere içten teşekkürlerimle… Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutladık. Kutlamalar doğal olarak …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle