Aralık 2017 archive

MARC Kaydı, Alan Ekleme, Silme, Değiştirme

Merhabalar, Elektronik kaynakların kütüphane koleksiyonuna girmesiyle birlikte e-kaynakların MARC dosyalarını otomasyon programlarına yüklemeye başladık. MarcEdit Programı Kurulumu Peki MARC Nedir? (Eyüp Ulugöl Beyin önerisi 🙂 ) *MARC (MAchine Readable Cataloging) kısaltması, bibliyografik, kaynak dizin, sınıflama ve materyal mevcudu bilgilerinin, bilgisayarlar tarafından okunabilecek biçimde manyetik ortamlara kaydedilmesinde ve ve bu ortamlarda taşınmasında kullanılan bir standartlar dizisini …

Devamını oku

MarcEdit Programı Kurulumu

Merhabalar, MarcEdit MARC kayıtlarının düzenlenmesi, bazı alanların değiştirilmesi, yeni alanlar eklenmesi vb. işlemleri yapan bir programdır. Elektronik kaynakların hayatımıza girmesiyle e-kaynakların kataloglarını Kütüphane otomasyon programlarına yüklemeye başladık. Yıllarca özgün katalog yapmaya özen gösteren kütüphanelerin katalog kayıtları karma karışık oldu.  Gönderilen MARC kayıtlarında kurumunuza özgü değişiklikler yapmak gerekmektedir. Adım Adım MarcEdit Programının Kurulumu  Size uygun sürümü …

Devamını oku

4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna Göre Yaptığımız Alımlarda 22/A Vergi Borcu?

Merhabalar, Ödeme emri hazırlayan meslektaşlarımın dikkatine. Ödeme yapmadan önce firmalardan 22/a maddesine göre Vergi Dairesinden dilekçe istiyorduk. 23 Aralık 2017 CUMARTESİ  Sayı: 30279 Resmi Gazetede yayınlanan “TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 9)” Tebliğ ile oranlar güncellendi. Ödemenin toplam tutarı (KDV dahil diye anladım) 2.000 …

Devamını oku

7/24 Kütüphane, Çorba, Evsizler, Benzin İstasyonu, Otobüs Terminali

Merhabalar, Gün geçmiyor ki yeni bir hizmet ortaya çıkmasın 🙂 7/24 hizmet veren kütüphanelerimiz var. 7/24 sloganını görünce aklıma hemen benzin istasyonu geliyor. Uyuyan çocukların görüntülerini görünce de otobüs terminallerindeki evsizler gözümün önüne geliyor. Sıraya girmiş çorba için bekleyen öğrencileri de görünce evsizlere belediyenin kışın dağıttığı sıcak çorba gözümün önüne geliyor. Üst düzey yöneticilerimiz var …

Devamını oku

EKAP Üzerinden Yapılan Tebligatlarda Süre Ne Zaman Başlar?

Merhabalar, 07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Buna göre, ilanı veya duyurusu 01/01/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır. Örneğin “EKAP üzerinden gönderdiğimiz Kesinleşen …

Devamını oku

İhale Komisyon Üyeleri Yaklaşık Maliyet Evraklarını İnceleyebilir mi?

Merhabalar, En çok kafa karışıklığına neden olan konulardan biride İhale komisyon üyelerine sunulan “İhale İşlem” dosyasında Yaklaşık  Maliyet Bilgileri bulunup bulunmayacağı? İhale İdare yetkilileri gizlilik olayını öyle bir abartıyor ki “Yaklaşık Maliyeti” kendinden bile gizliyor 🙂 Peki Kanun ne diyor: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesine göre: “Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem …

Devamını oku

Ticaret Sicil Gazetesinde ve Sunulan Belgelerde Şirket Ortağı Olup Olmadığı Anlaşılamıyorsa Bilgi Eksikliği Tamamlatılabilir mi?

Merhaba, Ticaret sicil gazetesinde ve sunulan belgelerde şirket ortağı olup olmadığı anlaşılamıyorsa bilgi eksikliği tamamlatılabilir mi? Kamu İhale Kurulu bilgi eksikliği kapsamında  tamamlatılamaz şeklinde karar almış fakat “Ankara 11.İdare Mahkemesi” kurul kararını iptal etmiştir. KİK Kararı Mahkeme Kararı

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Bazı Sayfaların İmzalı ve Kaşeli Olmaması

Merhabalar, Kamu İhale Kurulu çok karışıklığa neden olacak bir karar aldı.  Birim Fiyat Teklif Cetvelinin nasıl olması gerektiği  “Mal Alımı Uygulama Yönetmeliği” MADDE 52 – (1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Aynı Yönetmelik’in ekinde yer alan Standart Form-KİK015.3/M Birim Fiyat Teklif Mektubunun (3) no’lu dipnotunda “Teklif …

Devamını oku

İhale Teklif Zarfında Kaşe Var Fakat İmza Yok Ayrıca Teklif Zarfı İdare Tarafından Açılmış KİK Kararı

Merhabalar, Teklif zarfı nasıl hazırlanmalı? Kanun koyucu Teklif Zarfı şekil şartlarını 4734 Sayılı kanunda tanımlamıştır. Aşağıda 30. maddede göreceğiniz üzere zarf hakkında net bilgiler vardır. Madde 30- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata …

Devamını oku

Kamu Zararı ve Sonuçları

Merhabalar, Kütüphanelerde çalışan meslektaşlarımın dikkatli olması gereken bir konuda “Kamu Zararı” konusudur. Kamu zararı 5018 sayılı kanunda ayrıntılı ve net bir şekilde tanımlanmıştır. Sizler için bazı metinlerin rengini kırmızı hale getirdim.  Kamu zararına neden olmak istemiyorsanız hiç bir mal teslim alınmadan veya hiç bir hizmet bitmeden ödeme yapılmaz. Peki yapılırsa ne olur: Zarar faiziyle birlikte …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle