Nisan 2018 archive

Göğsünü Gere Gere Kütüphaneciyim De… Bilgi Belgeci Neymiş?

Merhabalar, Yeni mezun olacak meslektaşlarımız için vakit yaklaşmakta…. Umarım hayırlısı ile diplomalarını alırlar ve bir an önce gönüllerine göre bir kütüphanede işe başlarlar. Yeni mezun olacak ve mezun arkadaşlara benim tavsiyem mesleklerini her yerde utanmadan sıkılmadan gür bir sesle söylesinler. Bazen bölümde okuyan arkadaşlara meslekleri sorulduğunda “Bilgi Belgeciyim” diyorlar. Bilgi Belgeci ne oluyor. Kütüphaneciyim demek …

Devamını oku

Kütüphanecilik Konusunda Örnekli Uygulama Kitapları Eksikliği

Merhabalar, Mesleki uygulama kitaplarının yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Özellikle örnekleri bol uygulama kitapları, diğer meslek dallarında bu tür kitaplar bolca var. Kütüphanecilik alanında nasıl acaba? Uygulamaya dönük kitap var mı? 2001 yılında mezun olduğum için bizim dönemde okuduğumuz bir kaç kitap vardı? Acaba yeni kitaplar yazılmış mı? Kütüphanecilik Konusunda Uygulamaya dönük mesleki kitap var mı diye …

Devamını oku

Hizmet Alımı İhalelerinde Ödeme Kaç Gün İçinde Yapılmalı KİK Kararı

Merhabalar, Hizmet alım ihalelerinde ödeme kaç gün içinde tahakkuka bağlanır ve ödeme en fazla kaç gün içinde yapılır. Aşağıdaki KİK kararında idare 270 gün içinde ödemenin yapılacağını sözleşme tasarısında belirtmiş fakat KİK’e yapılan itiraz başvurusunda süresinin 30 günü geçemeyeceğini belirtmiş ve ihaleyi iptal etmiştir. Hizmet İşlerinde Ödeme Süresi KİK Kararı:    Toplantı No : 2018/021 …

Devamını oku

22 d Doğrudan Temin Limiti 2018

Merhabalar, Kamu İhale Kurumunun 2018\1 Tebliği ile 22-d maddesine göre “Doğrudan Temin” limitleri yayınlandı. 4734 Sayılı Kanunun 22. maddesinin “d” bendine göre Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 67.613,00 TL diğer idarelerin 22.524,00 TL dir. İlgili sınır değerlerin aşılmaması gerekmektedir. KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2018/1) 2018 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler Tablosu

Doğan Görünümlü Şahin, Öğretim Görevlisi Görünümlü Uzman Kütüphaneci

Merhabalar, Ne güzel bir ülkede yaşıyoruz. Her duruma ve olaya karşı yeni çözüm önerileri yeni bakış açıları geliştirebiliyoruz. Doğan Görünümlü Şahin efsanesini belki yeni kuşak hatırlamaz 1990’lar da “Kuş Serisi Tofaş” otomobillerin popüler olduğu yıllarda Şahin model araba alıp modifiye yapılarak Doğan’a benzetiliyordu. Yurdum insanın inovasyon konusunda çığır açtığı olaylardan biridir 🙂 Doğan Görünümlü Şahin …

Devamını oku

Kütüphaneciler Kitap Okumasın!

Merhabalar, Kütüphaneciler kitap okumasın başlığını görenler ne demek istiyor bu adam diye düşünebilir hakları da vardır. Ben olaya başka bir pencereden bakacağım.  1997 yılında İstanbul Üniversitesinde Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim dalına başladım.  Okuduğum anabilim dalını yazdım ki havalı olsun 🙂 Bilmeyenler için 2018 yılı içindeyiz. Okula başladığım yıldan beri “Oku” ve “Okumak” teriminin …

Devamını oku

Elektronik Kaynaklar Lisans Anlaşmaları ve Basiretli Devlet

Merhabalar Elektronik kaynak alımlarımda ülkemiz kanunlarında yeri olmasa da yabancı dildeki lisans anlaşmalarını bütün devlet kurumları itirazsız imzalamakta. (Vakıf Üniversitelerini bilmediğim için bu konuda bir şey yazamayacağım) Devlet memurları olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Yönetmeliklerde geçen Türkçe metinler esas alınır maddelerini unutarak devletin basiretli …

Devamını oku

Kütüphaneci Açığı İthalat ile Çözülebilir Mi?

                                                                                           Merhabalar, Ülkemizin “Kütüphaneci” ihtiyacını fark eden büyüklerimiz  “Bilgi ve Belge …

Devamını oku

Ticaret Sicil Gazetesinde Ortakların T.C. Kimlik Numarası Yok Bilgi Eksikliği Kapsamında İstekliden Talep Edilebilir Miyiz?

Merhabalar, Bazı Ticaret Sicil gazetelerinde özellikle eskilerinde ortakların T.C. Kimlik numarası yok, istekli firma teklif zarfının içerisine ortakların T.C. Kimlik numarasını gösterir başka evrak da koymamış istekli firmadan ihale bittikten sonra T.C. Kimlik numaralarını idare olarak isteyebilir miyiz? Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği  Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması MADDE-55 (5) …

Devamını oku

Ticaret Sicil Gazetesinde Gerçek Kişi Ortaklarına Ait T.C. Kimlik Numaralarının ve Tüzel Kişi Ortaklarına Ait Vergi Kimlik Numaralarının Olmaması Durumunda İstekli Firma Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

Merhabalar, Çetrefilli konulardan biri daha istekli firma ihale dosyasında Ticaret Sicil Gazetesini koymuş fakat Ticaret Sicil gazetesinde  gerçek kişi ortakların T.C. Kimlik numarası yok ya da Tüzel Kişi Ortakların vergi numarası yok. Aynı zamanda bu durumu gösterir başka belgede yok. Ne yapılması gerekiyor istekli değerlendirme dışı bırakılır mı? Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday ve …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle