Mayıs 2018 archive

MYS Doğrudan Temin Video

Merhaba, MYS Sisteminde Doğrudan Temin Hakkında Video Kaynakça: https://www.youtube.com

MYS Elektrik Faturası Ödemesi Video

Merhabalar, MYS Sisteminde Elektrik Faturası Ödemesi Hakkında Video Kaynakça: https://www.youtube.com  

MYS Telefon Faturası Ödeme Video

Merhaba, MYS Sisteminde Telefon Faturası Ödeme Hakkında Video Kaynakça: https://www.youtube.com

MYS Kırtasiye Alımı Doğrudan Temin Video

Merhaba MYS  Sisteminde Kırtasiye Alımı Doğrudan Temin Hakkında Video Kaynakça: https://www.youtube.com

Seçim Demokrasi Mi, Yoksa Satılık İrade Mi Veya Kokuşmuş Toplumsal Yap Mı?

Merhabalar, Bir seçim dönemini ülke insanı olarak bilinçsizce ve şuursuzca yaşıyoruz. Klasik deyim ile takım tutar gibi yaşıyoruz. Üzülüyorum ülkemde yaşananlara…. Siyasi partiler seçim beyannamelerini açıklıyor. Beyannamelerde yok yok. İnsan bu ülkede yaşamasa iktidarı kazanacak partinin Türkiye’yi Dünya da bir numaralı devlet yapacağını zanneder. Seçim beyannamelerini kim denetliyor. Örneğin seçim oldu bir parti ülkeyi yönetti …

Devamını oku

İhaleye Sunulan Teklif Zarfı EKAP’dan E-İmza İle İndirilmemiş Veya İdareden Satın Alınmamış KİK Kararı

Merhabalar, Kamu İhale Kurul Kararının Özeti: İhale dokümanının EKAP üzerinden indirilmediği veya idareden satın alınmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla anılan iş ortaklığının istekli sıfatını kazanamayacağı, bu durumda sunulacak olan teklifin ise geçerli bir teklif olarak kabul edilemeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, söz konusu ihalede komisyonuna ulaşan teklif zarfına yönelik olarak ihale dokümanının alınmadığının tespit edilmesi halinde teklif …

Devamını oku

İhalelerde Geçici Teminat Olarak Sunulan Teminat Mektuplarında Geçerlilik Tarihi Nasıl Belirlenir?

Merhabalar, İhalelerde geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 33. Maddesine göre; “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. 4734 Sayılı Kamu …

Devamını oku

3624 Adet Basılı Yayın (Kitap) Alımı İhalesi

BASILI YAYIN (KİTAP) SATIN ALINACAKTIR KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3624 ADET BASILI YAYIN (KİTAP) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/233168   1-İdarenin a) Adresi : BEYTEPE KAMPÜSÜ 06400 …

Devamını oku

Teklif Zarfında Türkçe Katalog Sunulmadığı İçin İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

Merhaba, Teklif Zarında Türkçe Katalog Sunulmadığı İçin İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı? KİK Kararı Özeti:  Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesi uyarınca teklif ettiği ürüne ilişkin Türkçe katalog sunulması gerekirken sadece İngilizce katalog sunulduğu, kataloğun Türkçe tercümesine teklif kapsamında yer verilmediği, bu durumda sunulan belge üzerinden değerlendirme yapılamayacağı ve sunulan İngilizce katalog …

Devamını oku

Birim Fiyat Teklif Mektubunun Eski Standart Formda Sunulması Nedeniyle İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır MI?

Merhabalar, KİK Kararı Özeti: Başvuru sahibinin iddiaları: İhaleye teklif veren Astro Üst Yapı A.Ş.nin ikinci oturumda yapılan incelemede teklifi kapsamında sunmuş olduğu teklif mektubunun eski KİK015.3/Y standart formda olduğu bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sınır değer hesabına bu isteklinin teklifinin alınmadığının belirtildiği, ancak eski olarak tabir edilen KİK015.3/Y no’lu standart form teklif mektubunun …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle