Mart 2019 archive

Kervan Yolda Düzülmüyor Artık: Açık Erişim ve Açık Bilim

Birim Fiyat Teklif Mektubunda Dipnot Olmaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma KİK Kararı

Merhabalar; Şikayet Nedeni: ihaleye teklif veren Hı……………. Eğitimcilik ……..c. Ltd. Şti. ve ………mir’e ait tekliflerin birim fiyat teklif mektubu standart formuna uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması KİK Kararı Özeti:  İhale işlem dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde, ihaleye teklif veren H….. ……….. San. Tic. Ltd. Şti. ve ……….ir’e ait birim fiyat teklif mektuplarının, ihale dokümanı …

Devamını oku

Birim Fiyat Teklif Mektubunun Taşıması Gereken Özellikler

Merhabalar, İhale dosyasında sunulan “Birim Fiyat Teklif Mektubunda” hangi bilgiler bulunmalı? Bu konuda “İhale Uygulama Yönetmeliklerini” incelemek gerekiyor. Bu yazı Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre yazılmıştır. Diğer yönetmelikleri http://kik.gov.tr adresinden inceleyebilirsiniz. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52. Maddesi gereği; Başvuru ve teklif mektuplarının şekli: Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart …

Devamını oku

Elektronik Kaynak Alımları Lisans Anlaşmaları Sözleşme Değildir!

Merhabalar, Elektronik kaynak alımlarında tedarikçi firmalar “Lisans Sözleşmesi” ya da “Lisans Anlaşması” gönderiyorlar. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre bu imzalanan maddeler sözleşme olarak değerlendirilebilir mi? Elektronik kaynaklar 4734 Sayılı Kanunun 22.a veya 22.b maddesine göre alınıyor. Kamu İhale Genel Tebliğinin; 22.1.1.2. maddesi gereği; Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık …

Devamını oku

Doğrudan Temin Alımlarında Yasaklılık Teyidinin Yapılmaması Sayıştay Denetim Raporu Bulgular

Merhabalar, Doğrudan temin (22 inci madde “d” bendi) yoluyla yaptığımız alımlarda Piyasa Fiyat Araştırması için teklif sunan firmaları yasaklı mı? Değil mi? Kontrol edecek miyiz? Kamu İhale Genel Tebliği Madde: 30.5.4 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı …

Devamını oku

Kaç Gün İzin Kullanılmış Hesaplama

Merhabalar, Yukarıdaki hesaplama aracını uzun izin kullananların kullanılacak izin gün sayısını doğru yazmaları için yaptım. İzin bitiş tarihi toplam gün sayısına eklenmiştir.  Umarım işinize yarar. Genelde herkes eline takvim alıp hesaplıyor fakat bazı durumlarda bir gün fazla veya eksik hesaplama yapılabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için bu formu kullanabilirsiniz. Bol izinli günler… 🙂 Kazım ŞENTÜRK …

Devamını oku

Adım Adım Doğrudan Temin Yöntemi İle Kitap Alımı (Onay Belgesi Süreç: 3)

Merhabalar, Doğrudan Temin yöntemi ile alımların “Onay Belgesi” MYS sisteminden alınmaktadır. Ben yine de örnek bir form hazırlayacağım. Doğrudan Temin Yöntemi İle Alımlarda Standart Bir Onay Belgesi Var Mı? İlgili yönetmeliklerde Onay Belgesinin standart bir şekli yoktur. Fakat Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4.  Maddesinde Onay Belgesinin tarifi yapılmıştır. Onay belgesi: İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale …

Devamını oku

Adım Adım Doğrudan Temin Yöntemi İle Kitap Alımı (Piyasa Fiyat Araştırması ve Muayene Komisyonu Görevlendirme Süreç: 4)

Merhabalar, Bir önceki süreçte “Onay Belgesi’nde” Piyasa Fiyat Araştırmasında görevli personel ile Muayene ve Kabul Komisyonunda görev alacak personeli belirledik. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Piyasa fiyat araştırması tutanağı: Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi …

Devamını oku