Kazım ŞENTÜRK

Yazarın yazıları

Kamu Alımlarında 22/A Maddesine İstinaden Yapılacak Ödemelerde Vergi Borcu Alt Sınırı

Merhabalar, İhale veya Doğrudan Temin ile yaptığımız alımlar sonrasında yüklenici firmalardan, 6183 Sayılı Kanunun 22/A Maddesi kapsamında düzenlenmiş vergi borç durumlarını gösterir belgeyi talep etmekteyiz. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Bizden (Kurumlardan) Ne Talep Ediyor? Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları: Madde 22/A: Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, …

Devamını oku

İhalenin İlk Oturumunda Tekliflerin Okunmaması ve Tekliflerin Tutanak Altına Alınmaması-KİK Kararı

Toplantı No : 2021/010Gündem No : 58Karar Tarihi : 10.03.2021Karar No : 2021/UH.II-562 KARAR: …….. İhalenin ilk oturumunda söz konusu isteklilerin tekliflerinin okunmadığı ve tekliflerinin tutanak altına alınmadığı, EKAP sisteminde de söz konusu tekliflerin kaydedilmediği, idareden talep edilen zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile isteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağında ilgili hususların tespit edildiği, ……………………….. …

Devamını oku

Kesin Teminat Mektubunun Süresinin İşin Bitiş Tarihinden Fazla Olması – KİK Kararı

Toplantı No : 2021/013Gündem No : 22Karar Tarihi : 31.03.2021Karar No : 2021/UH.II-681 ……………. KARAR: ………………. 2) Sözleşme Tasarısı’nın 36’ncı maddesinde yer alan düzenlemeye göre kesin teminat mektubunun süresinin işin bitiş tarihinden itibaren 4 ay daha fazla süreli istenildiği, bu durumun yükleniciyi mali açıdan zora sokabileceği ve hizmetin ifasını güçleştirebileceği, bu nedenle anılan düzenlemenin 4734 …

Devamını oku

Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Ödünç Verilen Kitaplar Kütüphanecilere Zimmetlenebilir Mi?

Merhabalar, Son paragrafta yazacağım fikrimi ilk paragrafta yazacağım. Kullanıcılara, halka ödünç verilen kitaplar Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamından çıkartılmalı veya Tüketim Malzemesi gibi değerlendirilmelidir. Konuya dönersek: Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4. Maddesinin “c” bendine göre kitaplar “Dayanıklı Taşınır” olarak değerlendirilmektedir. Dayanıklı Taşınır grubu ise tesis, makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşlardan meydana gelmektedir. Bilgisayar, masa, koltuk …

Devamını oku

İşin Parçalara Bölmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Yaptırılması-Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler kararı yazdır Yılı: 2015              Dairesi: 7             Dosya No: 42072              Tutanak No: 47136          Tutanak Tarihi: 15.1.2020 Kaynak: https://www.sayistay.gov.tr/tr/kararlar/tkk/?krr=21143 Konu: Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işinin parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması ve yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması. 1) 47 sayılı İlamın 1’inci maddesinde, Personel …

Devamını oku

Item (952 MARC alan bilgisi) Eklenmemiş Bibliyografik Kayıtların Raporunu Oluşturma Koha SQL Raporu

Merhabalar, Koha’da bazı durumlarda bibliyografik kayıtlara item eklenmediği durumlar olabiliyor. Örneğin stajyerlerin yaptığı girişler ya da oryantasyon eğitiminde işe yeni başlayan meslektaşların yaptığı bibliyografik kayıtlara item bilgisi eklenmiyor. Item bilgisi olmayan yani barkodu, ödünç durumu vb. bilgisi eklenmemiş bibliyografik kayıtlar OPAC’da kullanıcıyı yanlış yönlendirebilir. Bu tür kayıtları bulmak için aşağıdaki SQL raporunu kullanabilirsiniz. Daha önce …

Devamını oku

2020 Yılında Yayın Alımlarına Ne Kadar Harcama Yaptık?

Merhabalar, Aşağıdaki tablo Özel Bütçeli kurumların 2020 yılı Türk Lirası cinsinden yayın alımlarına toplam harcamalarını göstermektedir. Kütüphanelerin sermayesinin bilgi kaynağı olduğu bir ortamda yayın alımları bütçelerinin büyüklüğü bilgiye verilen önemli göstermektedir. Özel Bütçeli Kurumların Yıllara Göre Yaptığı Toplam Harcama Tablosu Veri Kaynağı: https://muhasebat.hmb.gov.tr/merkezi-yonetim-butce-istatistikleri Tabloyu incelediğimizde 2010 yılında yayın alımlarına toplam 55.030.000 TL harcama yapılmıştır.  2020 …

Devamını oku

Koha FRBR Özelliğinin Aktif Edilmesi

Merhabalar, RDA kataloglama çalışmaları öncesinde farkına vardığım FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) kavramsal modeli Koha’da standart olan bir özellik. FRBR konusunda ayrıntılı bilgi için Nevzat ÖZEL’in makalesini okuyabilirsiniz. Bu yazıda FRBR’ın akademik tanımlarından ziyade Koha’da aktif edilmesi ve kullanımından bahsedeceğim Aşağıda gördüğünüz fotoğraf kullanıcının OPAC sayfasında yaptığı arama sonrası karşısına çıkan bibliyografik kayıt örneğidir. …

Devamını oku

Koha’da Yer Numarası (Shelf-list) Arama Özelliğinin Üst Menüye Eklenmesi

Merhabalar, Koha’da kataloglama yaparken yer numaralarının düzgün verilebilmesi için bu özelliği kullanabilirsiniz. Bu sayede bir kitap için vereceğiniz yer numarasının daha önce verilip verilmediğini kontrol edebilirsiniz. Ya da kataloglamasını yaptığınız kitabın yer numarasının öncesinde veya sonrasında hangi kitaplar var bu özellik sayesinde görmüş olursunuz. “Koha Yönetimi” menüsüne tıklıyorsunuz Koha Yönetimi menüsünde bulunan “Genel sistem tercihleri” …

Devamını oku

Bibliyografik Kayıtlarda Otorite Numarası Olmayan Katalogları Bulma Koha SQL Raporu

Merhabalar, Koha Kütüphane otomasyon programında bir materyalin kataloğu yapılırken otorite numarası almak zorunda değilsiniz. Örneğin bizim sistemde Koha’ya yüklediğimiz E-Kitapların otorite numarası yoktur. Aynı zamanda “Sağlama Biriminin” oluşturduğu yayın taleplerinde de otorite numarası yoktur. Aşağıdaki sorgu ile kataloglarınızın otorite numarası durumunu inceleyebilirsiniz. Daha önce Koha Raporlama modülünde SQL ile sorgu yazmadıysanız aşağıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz Raporunuza …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle