Kazım ŞENTÜRK

Yazarın yazıları

LiteSpeed Eklentisini Güncelledikten Sonra Resimler Gözükmüyor

Merhabalar, WordPress altyapısını kullanan sitem için LiteSpeed eklentisini kullanıyordum. LiteSpeed eklentisini güncelledikten sonra sitedeki resimler kayboldu.  Not: Aşağıdaki işlemlere başlamadan önce sitenizin yedeğini almanız yararınıza olacaktır.  Aşağıda gözüktüğü gibi bütün resimler kayboldu Sorunu çözmek için; LiteSpeed ayarları sayfasında İçeri Aktar/Dışarı Aktar modülüne geliyoruz.  Ayarları Sıfırla butonuna tıklıyoruz.  Tümünü temizle butonuna tıklıyoruz.  Sayfayı yenilediğimizde resimlerin geri …

Devamını oku

İhale konusu malzemelerin süresinde teslim edilmemesine rağmen gecikme cezası kesilmemesi neticesinde kamu zararına neden olunması – Sayıştay Kararı

……… yükleminde gerçekleştirilen ……… ihale kayıt numaralı “………” işinde, ihale konusu malzemelerin süresinde teslim edilmemesine rağmen gecikme cezası kesilmemesi neticesinde ……… TL kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak; Söz konusu işe ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı 10’uncu maddesinde, “10.2. İşe başlama tarihi 10.2.1. Sözleşmeye …

Devamını oku

Basılı Yayın Alım Harcamaları 2022 Yılında Bir Önceki Yıla Göre Yüzde Bin Dört Yüz Doksan Beş Artmıştır

Merhabalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü aylık olarak Bütçe İstatistiklerini yayınlamaktadır. Merkezi Yönetim Bütçe İstatistik Raporları üçe ayrılmaktadır Genel Bütçe İstatistikleri Özel Bütçe İstatistikleri Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçe İstatistikleri Bu yazıda Özel Bütçeli Kurumların Yayın Alımları üzerinde durulacaktır. Özel Bütçeli Kurumlar Yayın Alımları ve Yapımları Harcama Tablosu Yıl Yayın Alımları Toplam Harcama …

Devamını oku

Gazete Alımı Nedeniyle Kamu Zararı – Sayıştay Kararı

Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler Yılı: 2021 Dairesi: 3 Karar No: 431 İlam No: 37 Tutanak Tarihi: 12.1.2023 Kararın Konusu: Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar Gazete Alımı Belediye tarafından Cumhurbaşkanlığı Genelgesine aykırı olarak farklı dönemlerde gazete alınıp halka dağıtılması ve gazete aboneliği yapılması sonucu ………. TL tutarında kamu zararı iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut …

Devamını oku

Fiyat Farkı Hesaplamasının Hatalı Yapılması-Sayıştay Kararı

Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü: Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelerkararı Yılı: 2021 Dairesi:3 Karar No: 416 İlam No: 20 Tutanak Tarihi:  3.11.2022 Kararın Konusu: İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar … AŞ.’ye … tarihinde ihale edilen … TL sözleşme bedelli “…” işine ait … tarihli …numaralı hakedişte fiyat farkı hesaplamasının hatalı yapılması sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verildiği …

Devamını oku

Pardus İşletim Sisteminde Gizli Klasör ve Dosyaları Gösterme

Pardus işletim sisteminin 21.4 sürümünü kullanmaktayım. Windows’dan geçenler için Pardus’a alışması biraz zaman alabiliyor. Fakat biraz merakınız varsa yeni bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Pardus’da gizli klasör veya dosyaları göstermenin kısa yolu var. Ctrl + H   İlk önce klavyedeki “Ctrl” tuşuna basınız elinizi tuştan kaldırmadan da klavyede ki “H” tuşuna bastığınızda gizli klasör ve dosyalar görünür hale …

Devamını oku

Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılan Alımlarda Düzenlenen Sözleşmelerden Damga Vergisi (Sözleşme Pulu) Alınacak Mı? Sayıştay Daire Kararı

Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler Yılı: 2020 Dairesi: 1 Karar No :10861 İlam No: 39 Tutanak Tarihi: 5.4.2022 Kararın Konusu: Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar Damga Vergisi Belediyenin ihtiyaçları için doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımlarında düzenlenen sözleşmelerden damga vergisi kesintisi yapılmaması suretiyle kamu zararına neden olunduğu …

Devamını oku

Adli Sicil Arşiv Kaydı (Resmi Belgede Sahtecilik) – KİK Kararı

Karar No.: 2023/UM.II-255 Karar tarihi: 01.02.2023 Toplantı No: 2023/010 Gündem No: 26 BAŞVURU SAHİBİ: …………………………………….anayi Limited Şirketi, İHALEYİ YAPAN İDARE: Pazarcık Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1164136 İhale Kayıt Numaralı “2023 Yılı Filler, Karışık Kum ve Kırma Kum” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şirket ortağı …

Devamını oku

Geçerli 3 Teklif Olduğu Halde İhalenin İptal Edilmesi – KİK Kararı

Toplantı No : 2023/006 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 18.01.2023 Karar No : 2023/UH.II-149 İHALEYİ YAPAN İDARE: Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1187283 İhale Kayıt Numaralı “Kent Temizliği, Çöp Nakli, Mevcut Yeşil Alanlarda Sulama ve Bakım Hizmetleri İçin Araç Kiralanması İşi” İhalesi ÖZET İhalenin iptali kararı incelendiğinde, iptal gerekçesi olarak …

Devamını oku

Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Dayanıklı Taşınır Listesi Duvara Asılacak Mı?

Merhabalar 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 Sayılı Resmî Gazetede Taşınır Mal Yönetmeliği yayınlanmıştır. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10. Maddesinin “ç” fıkrasına göre: ç) Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle