Tag: Teklif zarfı

İhaleye Sunulan Teklif Zarfı EKAP’dan E-İmza İle İndirilmemiş Veya İdareden Satın Alınmamış KİK Kararı

Merhabalar, Kamu İhale Kurul Kararının Özeti: İhale dokümanının EKAP üzerinden indirilmediği veya idareden satın alınmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla anılan iş ortaklığının istekli sıfatını kazanamayacağı, bu durumda sunulacak olan teklifin ise geçerli bir teklif olarak kabul edilemeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, söz konusu ihalede komisyonuna ulaşan teklif zarfına yönelik olarak ihale dokümanının alınmadığının tespit edilmesi halinde teklif …

Devamını oku

İhale Teklif Zarfında Kaşe Var Fakat İmza Yok Ayrıca Teklif Zarfı İdare Tarafından Açılmış KİK Kararı

Merhabalar, Teklif zarfı nasıl hazırlanmalı? Kanun koyucu Teklif Zarfı şekil şartlarını 4734 Sayılı kanunda tanımlamıştır. Aşağıda 30. maddede göreceğiniz üzere zarf hakkında net bilgiler vardır. Madde 30- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata …

Devamını oku