Kategori: Soru – Cevap

Doğrudan Temin Alımlarında Yasaklılık Teyidinin Yapılmaması Sayıştay Denetim Raporu Bulgular

Merhabalar, Doğrudan temin (22 inci madde “d” bendi) yoluyla yaptığımız alımlarda Piyasa Fiyat Araştırması için teklif sunan firmaları yasaklı mı? Değil mi? Kontrol edecek miyiz? Kamu İhale Genel Tebliği Madde: 30.5.4 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı …

Devamını oku

İhale Komisyonunda Mali Üyenin Özellikleri? Muhasebe ve Mali İşlerden Sorumlu Olmayan Memur Mali Üye Olabilir Mi?

Merhaba, İhale komisyonlarında en çok kafa karıştıran konulardan biride mali üyenin kim olacağıdır. 4734 Sayılı Kanun “Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden …

Devamını oku

İhale İşlem Dosyası Yedek Üyeye Verilir Mi?

Soru: İhale İşlem Dosyası Yedek Üyeye Verilir Mi? Cevap: Kamu İhale Genel Tebliğinin 5.10. maddesi gereği İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir. İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev …

Devamını oku

İhale Yetkilisi, İhale Komisyonunda Görev Alabilir Mi?

Soru: İhale Yetkilisi, İhale Komisyonunda Görev Alabilir Mi? Cevap: Kamu İhale Genel Tebliği  5.8.  maddesi gereği İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.

İhaleyi Gerçekleştiren İhale Komisyonu Üyeleri Muayene Ve Kabul Komisyonunda Veya Kontrol Teşkilatında Görev Alabilir Mi?

Soru: İhaleyi Gerçekleştiren İhale Komisyonu Üyeleri Muayene Ve Kabul Komisyonunda Veya Kontrol Teşkilatında Görev Alabilir Mi? Cevap: Kamu İhale Genel Tebliği 5.7. maddesi gereği: İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak …

Devamını oku

EKAP Üzerinden Yapılan Tebligatlarda Süre Ne Zaman Başlar?

Merhabalar, 07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Buna göre, ilanı veya duyurusu 01/01/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır. Örneğin “EKAP üzerinden gönderdiğimiz Kesinleşen …

Devamını oku

İhale Komisyon Üyeleri Yaklaşık Maliyet Evraklarını İnceleyebilir mi?

Merhabalar, En çok kafa karışıklığına neden olan konulardan biride İhale komisyon üyelerine sunulan “İhale İşlem” dosyasında Yaklaşık  Maliyet Bilgileri bulunup bulunmayacağı? İhale İdare yetkilileri gizlilik olayını öyle bir abartıyor ki “Yaklaşık Maliyeti” kendinden bile gizliyor 🙂 Peki Kanun ne diyor: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesine göre: “Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem …

Devamını oku

Kamu Zararı ve Sonuçları

Merhabalar, Kütüphanelerde çalışan meslektaşlarımın dikkatli olması gereken bir konuda “Kamu Zararı” konusudur. Kamu zararı 5018 sayılı kanunda ayrıntılı ve net bir şekilde tanımlanmıştır. Sizler için bazı metinlerin rengini kırmızı hale getirdim.  Kamu zararına neden olmak istemiyorsanız hiç bir mal teslim alınmadan veya hiç bir hizmet bitmeden ödeme yapılmaz. Peki yapılırsa ne olur: Zarar faiziyle birlikte …

Devamını oku

Kütüphanelerin KDV Oranını Yanlış Hesaplamasının Cezai Yaptırımları?

Merhabalar, Bir önceki yazıda da belirttiğim gibi elektronik kaynak ödemelerinde KDV’den kaçış yok.  Kanun koyucu “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’da” gerekli değişikliği yapmış fakat bir yığın kafa karışıklığına neden olmuştur. Kafa karışıklığı nerelerden kaynaklanmaktadır: e-Kitap ve e-Dergiler ile ilgili sorun yok KDV oranları belli Bazı veritabanları içerisinde hem e-kitap var hemde e-dergi bunların KDV’si …

Devamını oku

Elektronik Kaynak Ödemelerinde, KDV Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar Yeni Düzenleme İle Çözülür Mü?

Merhaba, Yaptığımız işler değilde bu belirsizlikler bizi yoruyor. Konuyu hatırlatmak isterim. Elektronik kaynak (Veritabanı), e-kitap  ve e-dergilere  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV  ödenecek mi? ödenmeyecek mi? bilmecesi ortaya çıktı. Kimi kurum hesapladı kimi kurumda Kanun varken Tebliği mi uygulayacağım dedi 🙂 KDV’ye bulaşmadı. KDV Oranı Özeti. Tamamını koymadım bizi ilgilendiren maddeleri aşağıdadır. GÜNCEL …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle