Şubat 2018 archive

Kütüphane Hizmetleri ve Veritabanlarının Kullanımını Arttırmanın Ücretsiz Yolu: Mailing

Merhabalar, Yazacağım konu saha deneyimlerime ve gözlemlerime dayanmaktadır.  Mailing terimi çok kullanılan bir terim olduğu için bu tanımı kullandım. Diğer kullanılan terimler ise “E-Posta Pazarlama (Email Marketing) , Toplu E-posta Gönderimi” Mailing Nedir? Ürün ve hizmetlerin e-posta yoluyla gruplara veya sisteme dahil olan herkese duyurulmasına ben mailing diyorum.  Daha farklı tanımlamalarda mevcuttur. Neden Böyle Bir Pazarlama …

Devamını oku

Kaç Tür Kütüphaneci Var? Beyaz Kütüphaneci, Milli Kütüphaneci, Çekirge Kütüphaneciler, Emektar Kütüphaneciler

Merhabalar, Toplumsal ayrışmanın her geçen günü derinleştiği ülkemizde, meslektaşlar arasında da kamplaşmalar, ötekileştirmeler ne yazık ki yaşanmaktadır. Karşısındakini yok sayma düşüncesi kişileri yok etmemekte aslında sorunları büyütmekte ve mesleğimize zarar vermektedir. Asıl olanın kütüphanecilik mesleğini toplumda saygın bir yere götürmek olan meslektaşlar gereksiz enerji harcamaktadır. Meslek Hayatımda Tanıdığım Kütüphaneci Türleri Beyaz Kütüphaneciler: Bu tür kendini …

Devamını oku

İhale İşlem Dosyası Yedek Üyeye Verilir Mi?

Soru: İhale İşlem Dosyası Yedek Üyeye Verilir Mi? Cevap: Kamu İhale Genel Tebliğinin 5.10. maddesi gereği İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir. İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev …

Devamını oku

İhale Yetkilisi, İhale Komisyonunda Görev Alabilir Mi?

Soru: İhale Yetkilisi, İhale Komisyonunda Görev Alabilir Mi? Cevap: Kamu İhale Genel Tebliği  5.8.  maddesi gereği İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.

İhaleyi Gerçekleştiren İhale Komisyonu Üyeleri Muayene Ve Kabul Komisyonunda Veya Kontrol Teşkilatında Görev Alabilir Mi?

Soru: İhaleyi Gerçekleştiren İhale Komisyonu Üyeleri Muayene Ve Kabul Komisyonunda Veya Kontrol Teşkilatında Görev Alabilir Mi? Cevap: Kamu İhale Genel Tebliği 5.7. maddesi gereği: İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak …

Devamını oku

Üniversite Kütüphanelerinde Basılı Kitaplar İçin Yolun Sonu Mu?

Merhabalar, Basılı kitap sevdalısı olan biri için bu rakamları paylaşmak  benim için çok zor oldu.   Özellikle devlet üniversiteleri için bu durumun çok farklı nedenleri var. Elektronik kitap alımındaki mevzuat boşlukları ya da kolaylık basılı kitap sayılarında artışları olumsuz yönde etkiledi. Elektronik Kitap Sayıları Neden Bu Kadar Hızlı Arttı Elektronik kitap alımlarında rakam kaç Türk Lirası …

Devamını oku

İhale İşlem Dosyasının Birer Örneği, İlân veya Daveti İzleyen Üç Gün İçinde İhale Komisyonu Üyelerine Verilmezse Ne Olur?

Merhabalar, İhale Komisyonu Nasıl Kurulur? 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de …

Devamını oku

Bilgi ve Belge Yönetimi İçin Okuma Listesi

Bilgi ve Belge Yönetimi İçin Okuma Listesi Bu dosya, Bilgi ve Belge Yönetimi mensuplarının mesleki ve entelektüel gelişimlerini artıracak nitelikte kitap, kütüphane, arşiv, bilgi, felsefe, sosyoloji, iletişim, tarih gibi konuları kapsayan okuma listesini içermektedir. Bu listedeki kitaplar ile kişisel kitaplığınızı zenginleştirebilir ya da çalıştığınız kurumun kütüphanesine kazandırabilirsiniz. Kendi içinde konularına göre sınıflanan listenin, Bilgi ve …

Devamını oku

Özel Bütçeli Kurumların Elektronik Yayın Alımları Harcamalarının Döviz Cinsinden Değerlendirmesi

Merhabalar, Bir önceki yazıda “Elektronik Ortamda Yayın Alımlarına Harcanan Bütçe Son 8 Yılda %395 Arttı” başlıklı yazıyı kaleme almıştım. Elektronik Yayın Alımları Harcamalarının Türk Lirası cinsiden artış çoğumuzun göğsünü kabartacak rakamlardan oluşmakta peki gerçekte nasıl. Sektörün içinde olan çoğu kişinin bildiği üzere elektronik kaynakların yüzde 99’unun ödemesi döviz cinsinden Türk Lirası cinsinden ödeme yaptığımız elektronik …

Devamını oku

Elektronik Ortamda Yayın Alımlarına Harcanan Bütçe Son 8 Yılda %395 Arttı

Merhabalar, İnternetin hayatımıza girmesiyle, elektronik kaynaklara olan ilgi arttırdı. Özel Bütçeli kurumların elektronik kaynaklara harcadıkları para her geçen yıl artmaktadır.  2016 yılında “Basılı Kaynaklara  17.638.000 TL”   ödenmiş “Elektronik Ortamda Yayınlara ise 23.015.000 TL” ödenmiş  aradaki fark %30 2017 yılına geldiğimizde “Basılı Kaynaklara  18.161.000 TL”   ödenmiş “Elektronik Ortamda Yayınlara ise 114.119.000 TL” ödenmiş  aradaki fark %528 Basılı kaynaklara …

Devamını oku

Load more