Kategori: Birim Fiyat Teklif Cetveli

Kısmi Teklife Kapalı İhalede Aritmetik Hata Mahkeme Kararı

Merhaba, İlginç bir karar… Kısmi teklife kapalı ihalede istekli, kısımların birinde miktar ile birim fiyatın çarpımı sonucu oluşan toplam tutarı yazmadığından KİK isteklinin şikayetini reddetmiş fakat Mahkeme KİK kararını İptal etmiştir. Toplantı No        : 2021/051 Gündem No       : 19 Karar Tarihi         : 22.12.2021 Karar No              : 2021/MK-498 BAŞVURU SAHİBİ: ……… Özyolcu İHALEYİ YAPAN İDARE: Aydın …

Devamını oku

İhale Birim Fiyat Teklif Mektubunda Teklif Edilen Tutarın Yazıyla Yazılırken Bir Harfin Eksik Yazılması KİK Kararı

Merhaba, İhale Dosyasında Birim Fiyat Teklif Mektubunda Teklif Edilen Tutarın Yazıyla Yazılırken Bir Harfin Eksik Yazılması Nedeniyle Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?  Toplantı No        : 2008/060 Gündem No       : 13 Karar Tarihi         : 24.09.2008 Karar No              : 2008/UY.I-3999 BAŞVURU SAHİBİ: ………………………………………………………………………………. Ltd. Şti., Savaş Mah. Şehit Pamir Cad. Ekrem Tarhan İşhanı No:4/10 İskenderun/HATAY   İHALEYİ …

Devamını oku

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Bazı Sayfalarının İmzasız Olması KİK Kararı

    Toplantı No : 2018/052 Gündem No : 73 Karar Tarihi : 19.09.2018 Karar No : 2018/UH.I-1729   BAŞVURU SAHİBİ: Kısas Cantur Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/353531 İhale Kayıt Numaralı “Haliliye İlçemizin 2018-2019 Eğitim Ve Öğretim Yılı 4 Taşıma Merkezi Ortaöğretim …

Devamını oku

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İlk Sayfasının Kaşe Ve İmzasız Olması

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İlk Sayfasının Kaşe Ve İmzasız Olması KİK Kararı Başvuruya konu ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup, başvuru sahibinin teklif zarfı kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubunun 1 sayfadan, eki olan birim fiyat teklif cetvelinin ise 2 sayfadan ibaret olduğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu …

Devamını oku

Birim Fiyat Teklif Mektubunun Eski Standart Formda Sunulması Nedeniyle İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır MI?

Merhabalar, KİK Kararı Özeti: Başvuru sahibinin iddiaları: İhaleye teklif veren Astro Üst Yapı A.Ş.nin ikinci oturumda yapılan incelemede teklifi kapsamında sunmuş olduğu teklif mektubunun eski KİK015.3/Y standart formda olduğu bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sınır değer hesabına bu isteklinin teklifinin alınmadığının belirtildiği, ancak eski olarak tabir edilen KİK015.3/Y no’lu standart form teklif mektubunun …

Devamını oku

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Bazı Sayfaların İmzalı ve Kaşeli Olmaması

Merhabalar, Kamu İhale Kurulu çok karışıklığa neden olacak bir karar aldı.  Birim Fiyat Teklif Cetvelinin nasıl olması gerektiği  “Mal Alımı Uygulama Yönetmeliği” MADDE 52 – (1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Aynı Yönetmelik’in ekinde yer alan Standart Form-KİK015.3/M Birim Fiyat Teklif Mektubunun (3) no’lu dipnotunda “Teklif …

Devamını oku