Kategori: KİK Kararları

İhale Komisyon Kararının Standart Forma Uygun Olmadığı Gerekçesiyle İhale İptal Edilir Mi? KİK Kararı

Şikayet Özeti: İhale komisyon kararının standart forma uygun olmadığı, kararda yaklaşık maliyete ve sınır değere yer verilmediği, böylece kendileri dahil teklifleri reddedilen isteklilerin karara karşı itiraz haklarının ellerinden alındığı iddialarına yer verilmiştir. KİK Kararı: Bu itibarla, ihale komisyon kararının standart forma uygun olmadığı görülmekle birlikte, değerlendirme kısmında başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesi gerekçesinin açıkça belirtildiği, kararda …

Devamını oku

Geçici Teminatın Tamamı Mı Gelir Kaydedilir Yoksa Sadece %3’ü Mü Gelir Kaydedilir? KİK Kararı

Şikayet Özeti: Sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin SGK prim borcu nedeniyle sözleşme imzalanamamış ve geçici teminatının tamamı gerilir kaydedilmiştir. Firma geçici teminatın sadece %3’ünün gelir kaydedilmesini ve geri kalan tutarın iade edilmesini talep etmektedir. KİK Kararı: Bu bakımdan, teklif ettiği bedelin %3’ü oranında geçici teminat veren bir istekliyle, teklif ettiği bedelin %3’ünden fazla oranda geçici …

Devamını oku

İhale Dosyalarının ve İhale Komisyon Kararının Tekrar İncelenmesi KİK Kararı

Şikayet Özeti: İstekli ihale dosyalarının ve ihale komisyonu kararının tekrar incelenmesi, teklif zarfı ile birlikte verilen teknik dokümanların kontrolünün yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. KİK Karar: Netice itibariyle, incelemeye konu başvurunun, tesis edilen idari işlemin başvuru sahibince hukuka aykırı olduğu net olarak ortaya konulmaksızın Kurumu ihale komisyonu yerine geçirerek resen inceleme yetkisi doğuracak şekilde ihale …

Devamını oku

İhaleye İtiraz Süresi Ne Zaman Biter? Tebliğ Tarihi Mi? Tebliğ Tarihini İzleyen Gün Mü? Dikkate Alınır?

İhaleye İtiraz Süresi Ne Zaman Biter? Tebliğ Tarihi Mi? Tebliğ Tarihini İzleyen Gün Mü? Dikkate Alınır? KİK Kararı Toplantı No        : 2018/056 Gündem No       : 5 Karar Tarihi         : 16.10.2018 Karar No              : 2018/UY.II-1847 BAŞVURU SAHİBİ: ……….Anonim Şirketi, VEKİLİ: Av. ………….., İHALEYİ YAPAN İDARE: Muş Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/358027 İhale …

Devamını oku

Mal Alımı, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri Bir Arada İhale Yapılabilir Mi?

Mal Alımı, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri Bir Arada İhale Yapılabilir Mi? KİK Kararı Toplantı No        : 2016/049 Gündem No       : 22 Karar Tarihi         : 31.08.2016 Karar No              : 2016/UH.I-2217 BAŞVURU SAHİBİ: ………….Nakliye İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hacıahmet Mah. Kurtuluş …

Devamını oku

İhaleye İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar Ne Zaman Biter, İhaleye Bir Gün Kala İtiraz Edilebilir Mi?

Merhabalar, İhalelerde İdareye yapacağınız itiraz süresi ne zaman başlar? İtiraz süresi kaç gün kala biter? İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik Başvuru süreleri MADDE 6 – (1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve …

Devamını oku

İhale Birim Fiyat Teklif Mektubunda Teklif Edilen Tutarın Yazıyla Yazılırken Bir Harfin Eksik Yazılması KİK Kararı

Merhaba, İhale Dosyasında Birim Fiyat Teklif Mektubunda Teklif Edilen Tutarın Yazıyla Yazılırken Bir Harfin Eksik Yazılması Nedeniyle Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?  Toplantı No        : 2008/060 Gündem No       : 13 Karar Tarihi         : 24.09.2008 Karar No              : 2008/UY.I-3999 BAŞVURU SAHİBİ: ………………………………………………………………………………. Ltd. Şti., Savaş Mah. Şehit Pamir Cad. Ekrem Tarhan İşhanı No:4/10 İskenderun/HATAY   İHALEYİ …

Devamını oku

İş Ortaklığı Beyannamesinde Adı Geçen Ortaklardan Birinin Yasaklı Olması Halinde Hangi İşlemler Yapılır?

Merhaba, İhale sürecin de veya sözleşme sürecinde iş ortaklarından birinin veya bir kaçının yasak fiil veya davranışı fark edilmiş ise ne yapılır? Ya da ihale sürecinde veya sözleşme sürecinde iş ortaklarından birinin yasaklı olması durumunda ne yapılır? Konu hakkında “Kamu İhale Genel Tebliği” 28.1.7 maddesinde yapılacak işlemler açıkça belirtilmiştir. 28.1.7. Ortak girişimi oluşturan ortaklardan birinin yasak …

Devamını oku

Teklif Mektubunda Teklif Bedelinin Rakam ve Yazı İle Birbirine Uygun Olarak Yazılmadığı Gerekçesiyle Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı? KİK Kararı

Toplantı No : 2018/033 Gündem No : 47 Karar Tarihi : 12.06.2018 Karar No : 2018/UH.II-1193   BAŞVURU SAHİBİ: Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş., İHALEYİ YAPAN İDARE: İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı,  BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/111330 İhale Kayıt Numaralı “BMC Marka İtfaiye Araçlarına Üst Yapı Bakım Onarımı” ihalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma …

Devamını oku

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Bazı Sayfalarının İmzasız Olması KİK Kararı

    Toplantı No : 2018/052 Gündem No : 73 Karar Tarihi : 19.09.2018 Karar No : 2018/UH.I-1729   BAŞVURU SAHİBİ: Kısas Cantur Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/353531 İhale Kayıt Numaralı “Haliliye İlçemizin 2018-2019 Eğitim Ve Öğretim Yılı 4 Taşıma Merkezi Ortaöğretim …

Devamını oku

Load more