İdare Yapılmış Bir İhaleyi İptal Edebilir Mi?

Merhaba,

İdare yapılmış bir ihaleyi iptal edebilir mi?

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 39 uncu Maddesine Göre;

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

Madde 39- İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. (Değişik son cümle: 30/7/2003-4964/24 md.) Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir

İdareye ihalenin iptali konusunda yetki verilmiştir. Fakat bu yetki sınırsız değildir. İdare haklı bir gerekçe ve neden ile ihaleyi iptal edebilir. 

İdare vereceği kararlarda Temel İlkelere uymalıdır ; 

 Madde 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Kazım ŞENTÜRK

13.08.2020

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x