Elektronik Kaynak Ödemelerinde, KDV Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar Yeni Düzenleme İle Çözülür Mü?

Merhaba,

Yaptığımız işler değilde bu belirsizlikler bizi yoruyor.

Konuyu hatırlatmak isterim. Elektronik kaynak (Veritabanı), e-kitap  ve e-dergilere  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV  ödenecek mi? ödenmeyecek mi? bilmecesi ortaya çıktı. Kimi kurum hesapladı kimi kurumda Kanun varken Tebliği mi uygulayacağım dedi 🙂 KDV’ye bulaşmadı.

KDV Oranı Özeti. Tamamını koymadım bizi ilgilendiren maddeleri aşağıdadır.

GÜNCEL KDV ORANLARI MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

Resmî Gazete Tarihi

Resmî Gazete Sayısı

Karar Tarihi

Karar Sayısı

30 Aralık 2007 PAZAR

26742

24/12/2007

2007/13033

Katma değer vergisi oranları

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

(I) SAYILI LİSTE

8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (32) bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),

(II) SAYILI LİSTE

14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (36) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

 

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

5 Aralık 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30261

MADDE 41- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Maddenin Eski Hali: 

Madde 9 – (Değişik : 24/6/1994 – 4008/30 md.)

Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

Maddenin Yeni Hali: 

Madde 9 – (Değişik : 24/6/1994 – 4008/30 md.)
1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. (Ek cümleler: 28/11/2017-7061/41 md.) Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (1)

Yorumum:

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 9. maddesinin eski ve yeni halini incelediğimizde kanun koyucu diyor ki “Hizmeti kim sunuyorsa KDV’yi o öder diyor. Kütüphane olarak hizmeti biz sunduğumuz için KDV’yi de biz ödeyeceğiz.

Soru ve Sorunlar:

E-Dergi ve E-Kitaplarda sorun yok.

Peki bir veritabanı içerisinde hem e-dergi hemde e-kitap varsa KDV ne olacak?

İndeks veritabanları, Video veritabanları, Federe arama motorları onların KDV’si nasıl hesaplanacak

Ya da bu gruplara girmeyen diğer veritabanları ne olacak?

Kanun koyucu ne yazık ki beklenen araştırmayı yapmadan sorunu bizim üzerime atmıştır.

Gelecek yazım ise KDV oranı yanlış hesaplanır ödenirse işlemi yapan ve sorumluların karşılaşabileceği cezai yaptırımlar olacaktır.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x