Adım Adım Doğrudan Temin Yöntemi İle Kitap Alımı (Süreç: 1)

Merhabalar,

Bu yazı serisinde Örnek Doğrudan temin yöntemi ile kitap alımı yapacağız. Bazı konularda kurumlara göre farklılık olabilir. Eksik noksan varsa bildirirseniz sevinirim. 

Bu yazıda 22 inci maddenin “d” bendi üzerine örnek yapılacaktır

Doğrudan Temin Nedir?

Doğrudan temin yöntemi 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

İhtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Doğrudan Temin Yöntemi 22 ‘inci Maddesi “D” Bendi

İlgili Kanun Maddesi

4734 Sayılı Kanun

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (Doksanbinüçyüzellisekiz Türk Lirası)*, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (Otuzbinyüzbir Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. 

*(2019 Yılı parasal sınırları, her sene bu oranlar değişmektedir.)

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.” hükmü yer almaktadır.

22 nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

“Gerekli görülmesi durumunda Yaklaşık Maliyet çalışması da yapılabilir.”

 

Kazım ŞENTÜRK

25.02.2019

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx