Lisans Anlaşmaları Sözleşme Midir?

Merhabalar,

Elektronik kaynak (Veri Tabanı) alımlarında tedarikçi veya firmalar tarafından Kütüphanelere gönderilen çoğullukla da yabancı dilde hazırlanmış Lisans Anlaşmaları vb. adlar altında olan dokümanlar sözleşme midir?

Konu Devlet Üniversitesi Kütüphaneleri açısından değerlendirilecektir.

Elektronik Kaynak Alımları Nasıl Yapılıyor?

4734 Sayılı Kanunun 22. maddesinin “a” veya “b” maddesine göre alımlar yapılıyor.

22. Maddenin “a” bendi: İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin durumlarda uygulanıyor.

22. Maddenin “b” bendi: Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması durumlarında uygulanıyor.

Sözleşme Düzenleme Yetkisi Kimdedir?

Kamu İhale Genel Tebliğinin 22.1.1.3. maddesi gereği “şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.”

Yorum: Kanun koyucu şartname ve sözleşme düzenleme hakkını idareye bırakmış.

Kanun Koyucu hangi durumlarda sözleşme yapmayı zorunlu kılıyor?

Kamu İhale Genel Tebliğinin 22.1.1.3. maddesi gereği “Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir.”

Diyelim ki idare sözleşme yapmak istiyor, Sözleşme Nasıl Olacak?

4735 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereği: Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır.

İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir.

Tip Sözleşmede Olmayan Maddeler Eklemek İstiyoruz Bu Durumda Ne Yapacağız?

Burada da İhale Uygulama Yönetmeliklerine Bakacağız.

Yönetmelikler derki: İdare tip sözleşmede düzenlenmeyen ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.

Tip Sözleşmeye Aykırı Sözleşme Yaptık Ne Olacak?

Bunun için iki tane Sayıştay Bulgusu Ekliyorum:

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

2017 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BULGU 32  Özeti: Belediyenin yapmış olduğu yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin teknik personel,

makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması başlıklı 23’üncü maddesinin Yapım İşleri Genel

şartnamesi ile tip sözleşmeye aykırı olduğu tespit edilmiştir……(Ayrıntılı Bilgi: https://www.sayistay.gov.tr/)

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

2017 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BULGU 1: Dijital ve Gayri Maddi Hakların Alım Sözleşmelerinde Fikri ve Sinai

Hakları Düzenleyen Hükümlerin İdarenin İhtiyaç ve Haklarını Koruyacak Biçimde

Düzenlenmemesi…..……(Ayrıntılı Bilgi: https://www.sayistay.gov.tr/)

 

Açık Maddelere Rağmen Sözleşme Olarak Değerlendirildi Diyelim Sözleşme Damga Vergisini kim yatıracak? Bu da olayın başka bir boyutu.

Yorumum:

Devlet Kütüphaneleri kendilerine dayatılan  Lisans Anlaşmaları ile Sözleşmenin taraflarından zayıf taraf olmakta ve Devletin İradesi sürece dahil edilememektedir.

Kütüphaneler kendilerine dayatılan  sözleşmeyi ya imzalayacak ya da mal ve hizmeti almaktan vazgeçecektir.

Kütüphane Sivil Toplum Kuruluşları bu konuya eğilmelidirler. 

 

Saygılarımla.

11.01.2020

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
2 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Memduh Dinç
Memduh Dinç
1 yıl önce

Sevgili kardeşim azına sağlık. Çok güzel bir konuya temas etmişsin. Ne yaźık ki veri tabanı sağlayıcı firmalar kendi çalıp kendi oynamakta. Senin gibiler yazdıkça inşallah bunlar düzelecek.

2
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x