Sözleşmeye Davet Mektubu Metninde Yer Alan 4734 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (e) bendine göre Kimlerin Adli Sicil Kaydı İstenecek?

Sözleşmeye Davet Mektubu Metninde Yer Alan 4734 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (e) bendine göre Kimlerin Adli Sicil Kaydı İstenecek?

Merhabalar,

Yazının başlığını yazarken bile yoruldum. Soruma çözüm yolu gösteren Yusuf Yeşilyurt‘a engin bilgiler dolayısıyla teşekkür ederim.

Sözleşmeye davet mektubunu EKAP’dan gönderdik.  Standart Form ― KİK020.2/M’a göre İsteklinin” 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının   (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde  olmadığını belgelendirmesi gerekiyor.

 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının  (e) bendine göre idare olarak kimlerin Adli Sicil Kaydını isteyeceğiz?

İlk önce ilgili maddeyi inceleyelim.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının  (e) bendi:

“e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.”

Doğal olarak kanun maddesi arkası yarın dizileri gibi 🙂

Konuyu netleştirmek için “Kamu İhale Genel Tebliğine” bakmak gerekiyor.

17.5.3.1. Yerli istekliler yönünden:
17.5.3.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetleri ile ilgili mahkumiyet kararına ilişkin belgeler Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alınacaktır.
17.5.3.1.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alacakları belgeler İdarelerce kabul edilecektir. Öte yandan, sermaye şirketinde yönetim kurulu üyesi veya limited şirket müdürü olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların da 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Özetlersek: 

  1. Sözleşmeye davet edilen firma gerçek kişi yani şahıs şirketi ise firma sahibinin Adli Sicil Kaydını istiyoruz.
  2. Sözleşmeye davet edilen firma Anonim Şirketi ise yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kaydını istiyoruz.
  3. Firma Limited Şirket ise Müdürünün, müdür yoksa ortaklarının tamamının Adli Sicil Kaydını istiyoruz.
  4. Ayrıca sermaye şirketinde yönetim kurulu üyesi veya limited şirket müdürü olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların Adli Sicil Kaydını istiyoruz.

Konu Hakkında KİK Kararı KİK Kararı Adli Sicil Kaydı 2012

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x