Elektronik Kaynak Ödemelerinde Faturanın Tarihine Dikkat Ediniz. Tevkifat Kesintisi Nedeniyle Para Cezası Ödemek Zorunda Kalabilirsiniz!

Merhabalar,

Katma Değer Vergisi Kanunu 9. Maddesi gereği Elektronik Kaynak Ödemelerinde KDV oranını hizmeti alan idareler ödemeye başladı.

Madde 9 – (Değişik : 24/6/1994 – 4008/30 md.)

  1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. (Ek cümleler: 28/11/2017-7061/41 md.) Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. ”

 

İdareler KDV Oranını Nasıl Ödüyor?

Elektronik kaynak ödemelerinde idareler tarafından hesaplanan KDV oranları “Ödeme Emri Belgelerinde” Tam Tevkifat olarak gösteriliyor. Verginin tamamı bu şekilde ödenmiş oluyor. (Bakınız: MYS Elektronik Kaynaklar (Veritabanları) Ödeme Emri Belgesi)

İdareler (Üniversiteler-Kütüphaneler) Neden KDV Ödüyor?

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 9. Maddesi Gereği. Maddenin tamamı yukarıda mevcuttur.

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117)

1.1. KDV TEVKİFATININ NİTELİĞİ

KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi.

Sonuç Elektronik Kaynak Ödemelerinde Faturanın Tarihi Neden Önemli!

Yukarıda Kanun ve Tebliğ maddelerini konu hakkında bilginiz olması için yazdım.

İdarelerin muhasebe birimleri Ödeme Emri Belgesinde Tevkifat yapıldığını görünce fatura tarihlerini Beyannamelerine ekliyorlar ve sistemlerine giriyorlar.

Tevkifatın ilgili aydan bir sonraki ayın 25’ine kadar beyan edilmesi gerekiyor. (Tarih konusunda lütfen muhasebe biriminiz ile görüşünüz farklılık olabilir)

Diyelim ki 10 Ekim de ödeme yaptınız. Elektronik kaynağın faturası da Ağustos ayına ait.

Fatura geç beyan edildiği için Kütüphaneye para cezası kesilir.

Para cezası ödememek için faturanın ödeme yapacağınız ay içinde olmasına dikkat ediniz.

Onca sorumluluk alırken birde bu cezayı ödemeyelim 🙂

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
2 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Menduh Dinc
Menduh Dinc
3 yıl önce

Bu güzel açıklamalar için teşekkürler.

2
0
Yorum Yapabilirsinizx