Kamu Alımlarında 22/A Maddesine İstinaden Yapılacak Ödemelerde Vergi Borcu Alt Sınırı

Merhabalar,

İhale veya Doğrudan Temin ile yaptığımız alımlar sonrasında yüklenici firmalardan, 6183 Sayılı Kanunun 22/A Maddesi kapsamında düzenlenmiş vergi borç durumlarını gösterir belgeyi talep etmekteyiz.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Bizden (Kurumlardan) Ne Talep Ediyor?

Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları:

Madde 22/A:

Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

  1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde,
  2. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde,……

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/

6183 Sayılı Kanunun 22 /A Maddesine göre, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren Mal ve Hizmet alımı ile Yapım işlerinde hak sahiplerine ödeme yapmadan önce Vergi Borç durumunu gösterir dilekçenin talep edilmesi gerekmektedir.

Vergi Borcunun Alt Limitini Nasıl Takip Edeceğiz?

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1

V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları

ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle (Değişik ibare:RG-3/3/2020-31057) 5. 000,- liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin,………

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr

Eğer hak sahibinin 5.000 liranın üzerinde bir vergi borcu varsa ödenecek tutardan kesinti yapılır.

Kazım Şentürk

25.04.2021

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x