Kategori: İhale Genel

İhale Parasal oranlar ve limitler, formlar

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Genel Bütçeli Kamu İdareleri Listesi 1) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 26) SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2) CUMHURBAŞKANLIĞI 27) EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3) BAŞBAKANLIK 28) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4) ANAYASA MAHKEMESİ 29) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 5) YARGITAY 30) HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 6) DANIŞTAY 31) DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 7) …

Devamını oku

2018 Yılı İhale İlan Süreleri, Parasal Limitler ve Eşik Değerler Tablosu

Merhabalar, 2018 yılı için parasal limitler ve ilan süreleri. Bu konu kafa karıştıran bir konu olduğu için eşik değerleri, parasal limitleri ve ihale ilan sürelerini tablo şeklinde hazırladım.  Yaklaşım maliyete göre tabloyu inceleyebilirsiniz. Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğini incelemek isterseniz tıklayınız.    4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 8. Madde “Eşik Değerler” Yaklaşık maliyeti 8 inci …

Devamını oku

22 d Doğrudan Temin Limiti 2018

Merhabalar, Kamu İhale Kurumunun 2018\1 Tebliği ile 22-d maddesine göre “Doğrudan Temin” limitleri yayınlandı. 4734 Sayılı Kanunun 22. maddesinin “d” bendine göre Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 67.613,00 TL diğer idarelerin 22.524,00 TL dir. İlgili sınır değerlerin aşılmaması gerekmektedir. KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2018/1) 2018 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler Tablosu

İhale Yetkilisi, İhale Komisyonunda Görev Alabilir Mi?

Soru: İhale Yetkilisi, İhale Komisyonunda Görev Alabilir Mi? Cevap: Kamu İhale Genel Tebliği  5.8.  maddesi gereği İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.

İhaleyi Gerçekleştiren İhale Komisyonu Üyeleri Muayene Ve Kabul Komisyonunda Veya Kontrol Teşkilatında Görev Alabilir Mi?

Soru: İhaleyi Gerçekleştiren İhale Komisyonu Üyeleri Muayene Ve Kabul Komisyonunda Veya Kontrol Teşkilatında Görev Alabilir Mi? Cevap: Kamu İhale Genel Tebliği 5.7. maddesi gereği: İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak …

Devamını oku

2018 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler Yayınlandı

2018 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitleri KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2018/1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tablodaki veriler ihale aşamasında aşağıdaki konular hakkında limitleri belirlemektedir. Eşik değerler Parasal limitler İhale ilan süreleri ve kuralları Pazarlık usulü limitleri Doğrudan temin limitleri Resmi …

Devamını oku

EKAP’dan Sözleşme Öncesi Teyit Belgesi Almayı Unuttum Ne yapmalıyım?

Merhabalar, EKAP’dan Sözleşme Öncesi Teyit Belgesi Almayı Unuttum Ne yapmalıyım? İş koşturmacası içinde bazen unutkanlıklar olur.  Örneğin Sözleşmeyi harcama yetkisine imzalattınız fakat yüklenicilerden birinin Sözleşme Öncesi Teyidini almadığınızı fark ettiniz.  Ne yapacaksınız? EKAP Giriş Yapınız Teyit Formu Doldurma menüsüne tıklayınız İhale arama kriterlerine ihale bilginizi girerek “Ara” tuşuna tıklayınız İhaleleriniz ekrana gelecek “Seç” butonuna tıklayınız. …

Devamını oku

İhale Sözleşme Damga Vergisi ve Karar Pulu Oranlarını Nasıl Takip Ederim?

İhale Sözleşme Damga Vergisi ve Karar Pulu Oranlarını Nasıl Takip Ederim? İhalenin Kesinleşen İhale Kararını EKAP üzerinden gönderdik. Şikayet süresinin dolmasını bekledik. Şikayet süresi dolduktan sonra Sözleşmeye Davet mektuplarını EKAP üzerinden tebliğ etmek gerekiyor. Göndereceğimiz tebligatın açıklama kısmına İstekli firmanın ödeyeceği Sözleşme Damga Vergisi ve  Karar Pulu oranlarını hesaplayıp yazarsak bizler için kolaylık olacaktır. Peki …

Devamını oku

2018 yılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

2018 yılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı 29 Aralık 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30285 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 62) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın …

Devamını oku

4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna Göre Yaptığımız Alımlarda 22/A Vergi Borcu?

Merhabalar, Ödeme emri hazırlayan meslektaşlarımın dikkatine. Ödeme yapmadan önce firmalardan 22/a maddesine göre Vergi Dairesinden dilekçe istiyorduk. 23 Aralık 2017 CUMARTESİ  Sayı: 30279 Resmi Gazetede yayınlanan “TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 9)” Tebliğ ile oranlar güncellendi. Ödemenin toplam tutarı (KDV dahil diye anladım) 2.000 …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle