Kategori: İhale Genel

İhale Parasal oranlar ve limitler, formlar

2019 Yılı İhalelerinde Uygulanacak Sözleşme Damga Vergisi ve İhale Karar Damga Vergisi (İhale Karar Pulu) Oranları Resmi Gazetede Yayınlandı

Merhabalar, 2019 yılında ihalelerde uygulanacak Damga Vergisi oranları Resmî Gazete 31 Aralık 2018 Pazartesi Sayı : 30642 (3. Mükerrer) Yayınlandı Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) Ek (1) Sayılı tablosuna göre Sözleşme Damga Vergisi ya da Sözleşme Pulu Oranı: Binde 9,48 İhale Karar Damga Vergisi ya da İhale …

Devamını oku

İhale Yetkilisi Muayene Ve Kabul Komisyonunda Görevlendirilebilir Mi? İhale Yetkilisi Muayene Ve Kabul Komisyonunda Başkan Olabilir Mi?

Merhaba, Muayene ve kabul komisyonu nasıl kurulur? Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesi gereği; Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Ara denetimi gerçekleştiren personel muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir. …

Devamını oku

EKAP Yasaklılık Sorgulama

Merhabalar, İhale süreçleri içerisinde yasaklılık sorgulamalarını  yapacağımız ekranlar mevcut. Peki Doğrudan Temin 22/d alımlarında Yasaklılık sorgulaması yapılır mı? Doğrudan Temin Yöntemi İle Alımlarda EKAP Yasaklılık Sorgusu Yapılır Mı? Kamu İhale Genel Tebliği   Madde 31- Yasaklılık teyidi 31.4. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın …

Devamını oku

EKAP İşçilik Hesaplama Modülü

Merhaba, EKAP İşçilik Hesaplama Modülü Nasıl Erişebilirim.  Aşağıda bulunan fotoğrafa tıklayarak EKAP İşçilik Hesaplama Modülü  web sayfasına ulaşarak işçilik hesaplarınızı yapabilirsiniz. EKAP İşçilik hesaplama modülünde iki adet hesaplama yöntemi vardır.  İhale ilanı veya yazılı duyuru tarihi 07.06.2014 tarihinden önce olanlar için kullanılacak hesaplama modülü Lütfen dikkatlice okuyunuz!Bu modül, istekliler tarafından asgari işçilik maliyet hesabında esas alınacak birim …

Devamını oku

EKAP Nedir?

Merhabalar, EKAP Nedir? EKAP Resmî Gazete 17 Aralık 2010 CUMA Sayı : 27788 tebliğ ile kullanılmaya başlanmıştır.  Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP): İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri, Kurum tarafından yönetilen elektronik kamu alım platformudur.  TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNUN KULLANILMASINA İLİŞKİN 1 NOLU TEBLİĞ              Amaç, …

Devamını oku

Kamu İhale Genel Tebliği 2018

Merhaba, Kamu ihale genel tebliği 31.03.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kamu İhale Genel Tebliği Resmi Gazete Tarihi:31.03.2018 Resmi Gazete Sayısı:30377          Kamu İhale Genel Tebliğinin Amaç ve Kapsamı           Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasında …

Devamını oku

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Merhabalar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu  2018  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 25.05.2018 tarihi ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.   Kamu İhale Kanunun Amacı Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.       …

Devamını oku

İhalelerde Geçici Teminat Olarak Sunulan Teminat Mektuplarında Geçerlilik Tarihi Nasıl Belirlenir?

Merhabalar, İhalelerde geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 33. Maddesine göre; “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. 4734 Sayılı Kamu …

Devamını oku

İhalelere Yönelik İdareye Şikayet Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

Merhabalar, İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler,  şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla idareye şikâyet başvurusunda bulunabilirler. Kanun maddelerini ekledim ve önemli yerlerini renklendirdim.  Şikayetler ilk önce idareye yapılmalı eğer verilen cevap yeterli …

Devamını oku

Özel Bütçeli Kamu İdareleri

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Özel Bütçeli Kamu İdareleri Listesi (II) SAYILI CETVEL ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 1) SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI 17) TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2) ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 18) TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 3) TÜRKİYE …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle