İhale Birim Fiyat Teklif Mektubunda Teklif Edilen Tutarın Yazıyla Yazılırken Bir Harfin Eksik Yazılması KİK Kararı

Merhaba,

İhale Dosyasında Birim Fiyat Teklif Mektubunda Teklif Edilen Tutarın Yazıyla Yazılırken Bir Harfin Eksik Yazılması Nedeniyle Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı? 

Toplantı No        : 2008/060

Gündem No       : 13

Karar Tarihi         : 24.09.2008

Karar No              : 2008/UY.I-3999

BAŞVURU SAHİBİ:

………………………………………………………………………………. Ltd. Şti., Savaş Mah. Şehit Pamir Cad. Ekrem Tarhan İşhanı No:4/10 İskenderun/HATAY

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

M.S.B.Adana İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı,Reşatbey Mah. Ordu Cad. No:1/2 01330 Seyhan/ADANA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2008/85295 İhale Kayıt Numaralı “172 Nci Zh.Tug.K.Yrd.Lığı Isı Mrk. Onarımı ve Isı Kanalı İnşaatı İle Benzinlik Onarımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

23.09.2008 tarih ve I.Y.105.02.G027/2008-09E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

            M.S.B.Adana İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı tarafından 29.07.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “172 Nci Zh.Tug.K.Yrd.Lığı Isı Mrk. Onarımı ve Isı Kanalı İnşaatı İle Benzinlik Onarımı” ihalesine ilişkin olarak ………………………………………………………………………………. Ltd. Şti.’nin 07.08.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.08.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.08.2008 tarih ve 23555 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.08.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

KARAR:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif mektubunda, tekliflerinin rakam ile 1.268.000,00.-YTL, yazı ile (Birmilyonikiyüzatmışsekizbin yenitürklirası) yazılı olduğu, teklif mektubundaki yazıyla yazılan rakamın “altmış” olması gerekirken “atmış” yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:[M1]

Başvuru sahibi ………………………………………………………………………………. Ltd. Şti İnş. Taah. Nak. Mon. Kav. Giy. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda teklif edilen bedel rakamla “1.268.000,00.-YTL” ve yazıyla “Birmilyonikiyüzatmışsekizbin yenitürklirası” olarak yazılmış; ihale komisyonunun 05.08.2008 tarihli kararında da; “10 sıra numaralı ………………………………………………………………………………. Ltd. Şti İnş. Taah. Nak. Mon. Kav. Giy. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif mektubunda ise teklif edilen bedelin yazı ve rakam ile birbirine uygun yazılmadığı tespit edildiğinden ihale konusu işe ait idari şartnamenin 24.2 nci, 32.1 nci maddeleri gereğince teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” ifadesine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında, teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının zorunlu olduğu düzenlemesine yer verilmiştir. 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncu maddesinde, teklif mektubunun taşıması zorunlu şartlar arasında, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması hususu sayılmış ve sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından madde hükmünde belirtilen niteliklere uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektubunun değerlendirme dışı bırakılacağı hususları öngörülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından idareye verilen teklif mektubunda toplam tutar rakam ile “1.268.000,00.-YTL” ve yazıyla “Birmilyonikiyüzatmışsekizbin yenitürklirası” olarak yazılmıştır. Toplam tutarın yazı ile yazılması sırasında bir harf eksik olarak “altmış” yerine “atmış” yazılmıştır. Her ne kadar, toplam tutarın yazı ile yazılması sırasında “altmış” yerine “atmış” yazılmışsa da, söz konusu harf eksikliğinin sonuca etki etmediği ve teklifin esasını değiştirmediği konusunda hiçbir  tereddüte yer olmadığı görüldüğünden; ………………………………………………………………………………. Ltd. Şti İnş. Taah. Nak. Mon. Kav. Giy. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunun şekil ve içerik bakımından mevzuata uygun olduğu ve bu haliyle değerlendirilmeye alınmasında herhangi bir mevzuata aykırılık söz konusu olmadığı, rakam ile yazının birbiriyle uyumsuz olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x