Elektronik Kaynak Alımları Lisans Anlaşmaları Sözleşme Değildir!

Merhabalar,

Elektronik kaynak alımlarında tedarikçi firmalar “Lisans Sözleşmesi” ya da “Lisans Anlaşması” gönderiyorlar.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre bu imzalanan maddeler sözleşme olarak değerlendirilebilir mi?

Elektronik kaynaklar 4734 Sayılı Kanunun 22.a veya 22.b maddesine göre alınıyor.

Kamu İhale Genel Tebliğinin;

22.1.1.2. maddesi gereği;

Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununu “Sözleşme tipleri” başlıklı 5 inci maddesinde,

“Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır.

İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir.” denilmiş,

Yorumum;

Kanun koyucu açık bir ifade ile belirtmiştir.

Alımlarda Tip Sözleşme hükümleri esas alınır ve sözleşmeyi idare isterse düzenler.

Fakat kütüphanecilik sektöründe ise uygulama tam tersi şekilde işlemektedir.

Anlaşmaları tedarikçiler düzenliyor ve idareler maddelere müdahale edemiyor.

En vahim konuda imzalanan dokümanlar Türkçe değildir.

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde açık bir şekilde düzenleme vardır. 

Diyelim ki bu maddeleri sözleşme olarak kabul ettik. Alım sonunda bir sözleşme imzalanabilmesi için Yüklenicinin yani tedarikçinin Sözleşme Pulunu (Damga Vergisi) yatırması gerekiyor.

Alım süreci, yapılan işlemler ne yazı ki Mevzuatlarımızla çelişmektedir.

Alım süreçleri Kütüphanelerin Yumuşak karnıdır.

Umarım bir gün Kütüphaneciler ve tedarikçiler bu sorunları konuşur ve çözüme kavuşturur.

Saygılarımla.

Kazım ŞENTÜRK

06.03.2019

 

Paylaşmak önemsemektir!

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.