Birim Fiyat Teklif Mektubunun Taşıması Gereken Özellikler

Merhabalar,

İhale dosyasında sunulan “Birim Fiyat Teklif Mektubunda” hangi bilgiler bulunmalı?

Bu konuda “İhale Uygulama Yönetmeliklerini” incelemek gerekiyor.

Bu yazı Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre yazılmıştır. Diğer yönetmelikleri http://kik.gov.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52. Maddesi gereği;

Başvuru ve teklif mektuplarının şekli:

 1. Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.
 2. Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
  1. Yazılı olması.
  2.  İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
  3. Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.
  4. Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması
  5. Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
  6. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
 3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
 4. Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.
 5. Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

 

Birim Fiyat Teklif Mektubunda  Dipnot Olmaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma KİK Kararı

Kazım ŞENTÜRK

14.03.2019

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x