Bağış Kitapların Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre İşlemleri ve Değer Tespit Komisyonu

Merhabalar,

Kütüphanelere bolca bağış kitap geliyor. Kütüphane Kitap Koleksiyonumuza dahil ettiğimiz “Bağış Kitapları” Taşınır Mal Yönetmeliğine göre nasıl kayıtlarımıza alacağız?

Taşınır Mal Yönetmeliğinin;

MADDE 13 – (1) Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir.

Yorum: Taşınır Mal Yönetmeliğine göre “Basılı Yayınlar, Görsel ve İşitsel Kaynaklar” Demirbaş gurubundadır.

Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi;

MADDE 16 – (1) Kanunun 40 ıncı maddesi ile diğer mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir.

Yorum: Mevzuatta da bahsettiği üzere Taşınırın nasıl geldiğinin bir önemi yok. Satın Alma veya Bağış fark etmiyor.  Teslim aldığımız zaman Giriş kaydını yapmak gerekiyor.

Bağış Kitapların Giriş İşlemi Nasıl Yapılacak?

Yorum: Mevzuatta da açık bir şekilde belirttiği üzere Bağış gelen demirbaşın değeri belli değil ise yani örneğin kütüphanemize bir kitap bağışlandı, kitabı bağışlayan kişi veya kurum bağış faturası göndermediyse veya bir fiyat listesi mevcut değilse her bir kitap için fiyat tespitinde bulunulması gerekmektedir.

Bağış Gelen Kitabın Değer Tespitini Yapamıyorsak Ne Yapacağız?

Kütüphanemize  örneğin çok özel bir kitap geldi ve Değer Tespit Komisyonu da kitabın değerini tespit edemedi. Bu durumda Taşınır İşlem Fişi düzenlerken kitabın fiyatını kaç Türk Lirası yazacağız?

Bu tür demirbaşlar veya kitaplar için giriş işlemlerinde  “İz Bedel” tutarını üzerinden giriş yapacağız.

İz Bedel Nedir?

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre iz bedel: Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutarı,

İz Bedel olarak 0,01 Türk Lirası yazılacaktır (İz Bedel Oranı: https://www.gib.gov.tr/muhasebe-sistemi-uygulama-genel-tebligleri-0)

Bağış olarak aldığımız kitapların fiyatlarını Harcama Yetkilisi tarafından  görevlendirilen Değer Tespit Komisyonu bir Tutanak ile kitapların fiyatlarını tespit edecektir. Daha sonrada Taşınır Kayıt Yetkilisi bağış kitapların Taşınır İşlem Fişini düzenleyecektir. Taşınır İşlem Fişi ve Değer Tespit Komisyon Tutanağı 10 gün içinde muhasebe birimine gönderilir. 

 

Kazım ŞENTÜRK

12.09.2019

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x