2023 Yılı 22-d Maddesine Göre Yapılacak Alımlarda Doğrudan Temin Limitleri (Eşik Değerler ve Parasal Limitler)

Merhabalar,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesine ilişkin 2023/1 sayılı Kamu İhale Tebliği, 25/01/2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve  4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%97,72) arttırılarak güncellenmesidir.

İlgili tebliğ ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22-d maddesine göre yapılacak alımlarda 2022 yılı “Doğrudan Temin” limitleri belli olmuştur.

4734 Sayılı Kanunun 22. maddesinin “d” bendine göre yapılacak alımlarda,

Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilin de bulunan idareler için 431.810,-TL (Dörtyüzotuzbirbinsekizyüzon Türk Lirası), diğer idareler için ise parasal limit 143.845,-TL (Yüzkırküçbinsekizyüzkırkbeş Türk Lirası) dir.

İlgili sınır değerlerin 22. maddenin “d” bendine göre yapılacak alımlarda aşılmaması gerekmektedir.

Limitlere KDV dahil değildir.

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2023/1)

2023 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler Tablosu

Paylaşmak önemsemektir!

Yorumu formunu geç

  • Memduh DİNÇ on 31/01/2023 at 07:58
  • Cevapla

  Büyükşehir limiti güzel. Ama alım gücü düşük ne yazık ki.

  • ilknur türkel on 14/02/2023 at 13:27
  • Cevapla

  Bu tutar aynı firmadan yapılan alımların bir aylık toplam tutarını mı kapsıyor yada aynı firmadan yapılan alımlar da nasıl oluyor

  1. İlknur Hanım,
   Bu tutar tek seferde yapılacak alımdaki toplam tutardır. Yani bir Doğrudan Temin ile alım yaptınız ödeyeceğiniz tutar yukarıdaki oranı geçemez. Aynı firmadan veya farklı firmadan fark etmez.
   Aşağıdaki hususa ise dikkat etmeniz gerekmektedir:
   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  • Salim Demirel on 18/05/2023 at 11:25
  • Cevapla

  1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan doğrudan temin limitleri ile ilgili değerler ve sınırlar şu şekildedir.
  Büyükşehir Doğrudan Temin Limiti 431.810 TL
  Büyükşehir Olmayan Doğrudan Temin Sınırı 143.845 TL 
  21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen sınır 1.439.543 TL 
  Diploma Tutarı 1.597.917,-TL 
  olarak belirlenmiştir. konu ile ilgili farklı bir makale için https://salimdemirel.com.tr/2023/01/29/2023-yili-ihale-parasal-limitleri/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

  • Zeynep on 02/06/2023 at 11:00
  • Cevapla

  Bu limitle bir kere doğrudan temine çıkıp alım yaptık diyelim,tekrar aynı limitle diğer ay alım yapabilirmiyiz,ya da yılda kaç kez bu şekilde alım yapabilirz bunun bir sınırı var mı?

  1. Merhabalar,

   4734 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereği “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.”
   Doğrudan Temin yöntemi ile alımlarda bu maddeye dikkat etmek gerekiyor. İhaleye çıkmamak için iş Doğrudan Temin Limitlerine göre parçalara bölünemez.

   Bir diğer dikkat edilecek husus da 62. Maddenin “I” bendi:

   ı) (Ek: 30/7/2003-4964/38 md.) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

   Kolay gelsin.

  • yeliz on 03/10/2023 at 11:18
  • Cevapla

  Merhaba konsinye sözleşmelerinde de geçerli midir?

  1. Merhaba,
   Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerler 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
   Kolay gelsin.

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.