Kategori: KİK Kararları

İş Ortaklığı Beyannamesinde Adı Geçen Ortaklardan Birinin Yasaklı Olması Halinde Hangi İşlemler Yapılır?

Merhaba, İhale sürecin de veya sözleşme sürecinde iş ortaklarından birinin veya bir kaçının yasak fiil veya davranışı fark edilmiş ise ne yapılır? Ya da ihale sürecinde veya sözleşme sürecinde iş ortaklarından birinin yasaklı olması durumunda ne yapılır? Konu hakkında “Kamu İhale Genel Tebliği” 28.1.7 maddesinde yapılacak işlemler açıkça belirtilmiştir. 28.1.7. Ortak girişimi oluşturan ortaklardan birinin yasak …

Devamını oku

Teklif Mektubunda Teklif Bedelinin Rakam ve Yazı İle Birbirine Uygun Olarak Yazılmadığı Gerekçesiyle Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı? KİK Kararı

Toplantı No : 2018/033 Gündem No : 47 Karar Tarihi : 12.06.2018 Karar No : 2018/UH.II-1193   BAŞVURU SAHİBİ: Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş., İHALEYİ YAPAN İDARE: İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı,  BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/111330 İhale Kayıt Numaralı “BMC Marka İtfaiye Araçlarına Üst Yapı Bakım Onarımı” ihalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma …

Devamını oku

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Bazı Sayfalarının İmzasız Olması KİK Kararı

    Toplantı No : 2018/052 Gündem No : 73 Karar Tarihi : 19.09.2018 Karar No : 2018/UH.I-1729   BAŞVURU SAHİBİ: Kısas Cantur Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/353531 İhale Kayıt Numaralı “Haliliye İlçemizin 2018-2019 Eğitim Ve Öğretim Yılı 4 Taşıma Merkezi Ortaöğretim …

Devamını oku

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İlk Sayfasının Kaşe Ve İmzasız Olması

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İlk Sayfasının Kaşe Ve İmzasız Olması KİK Kararı Başvuruya konu ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup, başvuru sahibinin teklif zarfı kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubunun 1 sayfadan, eki olan birim fiyat teklif cetvelinin ise 2 sayfadan ibaret olduğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu …

Devamını oku

Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazılması KİK Kararı

Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazılması Hakkında Kamu İhale Kurulu Kararı – KİK Geçici teminat mektubunda işin adı kısmında Ballıkaya ibaresi yerine Ballıköy ibaresinin yazılmış olmasının değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2018/031 Gündem No : 52 Karar Tarihi : 31.05.2018 Karar No : 2018/UY.II-1084           BAŞVURU SAHİBİ: Me-Yu …

Devamını oku

Özel Güvenlik Alım İhalesi Aşırı Düşük Teklif KİK Kararı 2018

ÖZEL GÜVENLİK ALIM İHALESİ KAMU İHALE KURUL KARARI Özel Güvenlik Alım İhalesi Aşırı Düşük Teklif Hakkında Kamu İhale Kurul Kararı 23.05.2018 Toplantı No : 2018/030 Gündem No : 64 Karar Tarihi : 23.05.2018 Karar No : 2018/UH.I-1047   BAŞVURU SAHİBİ: Bengi Grup Özel Güvenlik Hiz. A.Ş.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Satın …

Devamını oku

KİK Kararı Vekalet Verenin Ölümü

Kamu İhale Kurul Kararı (KİK) Vekâleti verenlerin ölümü olayı gerçekleştiyse şirketin ölümden sonraki ortaklık durumunun ve şirketi temsile yetkili olanların kim olduğu hakkında Kamu İhale Kurul Kararı Toplantı No : 2018/030 Gündem No : 67 Karar Tarihi : 23.05.2018 Karar No : 2018/UM.I-1050 BAŞVURU SAHİBİ: Dilşad Madencilik Harita İnşaat Nakl. San. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Turhal Belediye …

Devamını oku

KİK Düzenleyici Karar: Pilot veya koordinatör ortağın iflası durumunun sözleşmeye etkisi konusunda Kurum görüşünün oluşturulması

KİK Düzenleyici Karar: Pilot veya koordinatör ortağın iflası durumunun sözleşmeye etkisi konusunda Kurum görüşünün oluşturulması Toplantı No : 2018/030 Gündem No : 6 Karar Tarihi : 23.05.2018 Karar No : 2018/DK.D-104 Gündem Konusu:  Pilot veya koordinatör ortağın iflası durumunun sözleşmeye etkisi konusunda Kurum görüşünün oluşturulması   Karar:  4735 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca yüklenicinin ortak girişim olması halinde pilot …

Devamını oku

İhaleye Sunulan Teklif Zarfı EKAP’dan E-İmza İle İndirilmemiş Veya İdareden Satın Alınmamış KİK Kararı

Merhabalar, Kamu İhale Kurul Kararının Özeti: İhale dokümanının EKAP üzerinden indirilmediği veya idareden satın alınmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla anılan iş ortaklığının istekli sıfatını kazanamayacağı, bu durumda sunulacak olan teklifin ise geçerli bir teklif olarak kabul edilemeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, söz konusu ihalede komisyonuna ulaşan teklif zarfına yönelik olarak ihale dokümanının alınmadığının tespit edilmesi halinde teklif …

Devamını oku

Teklif Zarfında Türkçe Katalog Sunulmadığı İçin İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

Merhaba, Teklif Zarında Türkçe Katalog Sunulmadığı İçin İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı? KİK Kararı Özeti:  Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesi uyarınca teklif ettiği ürüne ilişkin Türkçe katalog sunulması gerekirken sadece İngilizce katalog sunulduğu, kataloğun Türkçe tercümesine teklif kapsamında yer verilmediği, bu durumda sunulan belge üzerinden değerlendirme yapılamayacağı ve sunulan İngilizce katalog …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle