1 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren E-Dergi ve E-Kitaplar İçin KDV %18 Olarak Belirlenmiştir.

Merhaba Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Elektronik ortamda satılan gazete ve dergiler, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı % 18 oranında KDV’ye tabi …

Devamını oku

Koha Çevrim Dışı (Offline Circulation) Programının Türkçeleştirme Çalışması

Merhabalar,  Koha Kütüphane Otomasyon Programında çevrim dışı, Ödünç ve İade işleminin yapılabilmesi için bilgisayarınıza kurabileceğiniz bir program mevcuttur.  Bu programı Kurumunuza özgü Türkçeleştirebilirsiniz. Böylece internetin kesilmesi veya olmaması durumunda bu program sayesinde ödünç iade işlemini Koha’ya yükleyebilirsiniz.  Türkçeleştirme konusunda desteklerinden dolayı Murat Doğan beye teşekkür ederiz.  Kaynak kodlar için tıklayınız  

2022 Yılı Devlet Üniversite Kütüphanelerinin Yayın Alım Bütçelerinin Değerlendirilmesi

Kütüphane; bina, personel, koleksiyon, kullanıcı ve bütçe olmak üzere 5 temel unsurdan oluşur. Kütüphane hizmetleri mezkûr unsurların bütünleşik hareket etmesiyle örgütlenir. Kütüphane hizmetleri açısından hiçbir unsur öteki unsura izafe edilmeyecek öneme sahiptir. Buna mukabil bu unsurlardan birisinin eksik olması durumunda kütüphane organizasyonundan söz etmek olanaklı değildir. Kütüphane amaçlarına uygun bina, personel ve dermeyi oluşturmak ancak …

Devamını oku

Koha Kataloglama Modülü İçin MARC Çerçevesi Nasıl Oluşturulur?

Merhabalar, Koha Kütüphane Otomasyon Sistemi Kataloglama modülünde, varsayılan olarak gelen MARC çerçevelerine ek olarak kurumun ihtiyacına göre yeni  MARC çerçeveleri oluşturabiliriz.  MARC Çerçevesi oluşturma konusunu meslektaşlarımız Enes SİVRİ  ve Görkem BAŞER  ile inceledik.  

Üniversite kütüphaneleri ve materyal sayıları (TÜİK 2021)

Değerli Meslektaşlarım Merhaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 07 Haziran 2022 tarihinde Kütüphane İstatistikleri, 2021 raporunu yayınlandı.  Devlet ve Vakıf Üniversite Kütüphanelerindeki Basılı Kitap sayıları bir önceki yıla göre %8,74 artmıştır. Elektronik Kitap sayısı ise bir önceki yıla göre %3,88 azalmıştır. Üniversite Kütüphanelerinin 2014 ve 2021 yılları arası Basılı ve Elektronik Kitap sayılarındaki değişim oranları  incelendiğinde, …

Devamını oku

Koha Kullanıcı Kayıt Modülünde Zorunlu Alan Belirleme

Merhabalar, Koha Kütüphane Otomasyon Sisteminde Kullanıcı Modülü bulunmaktadır. Kullanıcıları kaydettiğimiz modülde zorunlu alanları özelleştirebiliriz. Zorunlu alanlar konusunu Enes SİVRİ ile inceledik.   

Koha OPAC Sayfası Özelleştirme, Başlık (Header) Bölümü HTML Tasarım

Merhabalar, Koha Kütüphane Otomasyon Sisteminin OPAC (Kullanıcı ara yüzü) Başlık değiştirme, düzenleme işleminin nasıl yapılacağı konusunu Enes SİVRİ ile inceledik.   

Koha Kullanıcı Kayıt Formunu Özelleştirme

Merhabalar, Koha Kütüphane Otomasyon sisteminde Kullanıcı Kayıt Formunu özelleştirebiliriz.  Giriş ekranında gözükmesini istemediğimiz alanları gizleyebiliriz.   

Koha Kullanıcı Ekleme ve Kullanıcı Arayüzü Tanıtım

Merhabalar Koha; Kütüphaneci arayüzü OPAC (Kullanıcı arayüzü) Yeni kullanıcı kaydı Modül tanıtımı

Koha Satın Alma Öneri Formunu Özelleştirebilirsiniz

Merhaba, Daha önceleri Koha’nın 19 uncu sürümünü kullanıyordum. Bu sürümde “Satın Alma Öneri Formu” özelleştirilemiyordu. Koha’nın 21 inci sürümünde ise Öneri Formu Özelleştirilebilir. Yeni Satın alma Öneri formunda “Koleksiyon Başlığı” ve “Kütüphane” veri giriş alanlarının formda gözükmesini istemiyorum.  Sırasıyla; Koha’nın Kütüphaneci Ana Sayfasında bulunan Yönetim Sistem Tercihleri OPAC Tıklıyoruz. OPAC sistem ayarları sayfasında bulunan “Politika” …

Devamını oku

2022 Yılı Yatırım Programına Göre Üniversite Kütüphanelerinin Yayın Alım Bütçeleri

Merhabalar 2022 Yılı Yatırım Programı, On Birinci Kalkınma Planında, 2022-2024 Orta Vadeli Programında ve 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Üniversite Kütüphanelerine Basılı ve Elektronik Yayın Alımları için ayrılan “Yatırım Bütçeleri” aşağıda sunulmuştur. Veri Kaynağı: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/01/2022-Yili-Yatirim-Programi_21012022.pdf Saygılarımla.

Daha fazlasını yükle