1 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren E-Dergi ve E-Kitaplar İçin KDV %18 Olarak Belirlenmiştir.

Merhaba Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Elektronik ortamda satılan gazete ve dergiler, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı % 18 oranında KDV’ye tabi …

Devamını oku

Elektronik Kaynaklar Piyasası, Döviz Kurları, Vergi, Mevzuatsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Elektronik Kaynak Alımları Konusunda Yeni Satın Alma Modelleri Geliştirilmelidir

Merhabalar, Covid-19 salgını ile Ulusal ve Uluslararası gelişmeler, Ekonomilerde inişli çıkışlı tablolar oluşturmaktadır.  Ekonomik istikrar ile döviz kuru istikrarının sağlanamaması bütün sektörler gibi Kütüphaneleri de derinden etkilemiştir. Elektronik Kaynakları Döviz Kuru ile satın alan Kütüphaneler için belirsizlik her geçen gün artmaktadır. Ocak-2020 Dolar Döviz Satış Kuru: 5,98240 TL Kasım-2021 Dolar Döviz Satış Kuru: 9,71750 TL …

Devamını oku

İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle İdarenin İhaleyi İptal Etmesi. KİK Kararı

Toplantı No : 2021/041 Gündem No : 15 Karar Tarihi : 06.10.2021 Karar No : 2021/UY.II-1832 BAŞVURU SAHİBİ: *******************Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İHALEYİ YAPAN İDARE: Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/377021 İhale Kayıt Numaralı “Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Spor Salonu Bakım Onarım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kırşehir Gençlik ve Spor …

Devamını oku

İhale Saatinden Önce İstekli Teklif Zarfını Talep Edip Belge Ekleyebilir Mİ? İstekli İhale Dosyasında Değişiklik Yapabilir Mi? KİK Kararı

Merhaba, İstekli, İdareye teslim ettiği İhale Dosyasını İhale saatinden önce geri talep edebilir mi? İstekli, İhale dosyasına ihale saatinden önce belge ekleyebilir mi? İstekli, ihale saatinden önce ihale dosyasını geri talep edip belgeler üzerinde değişiklik yapabilir mi? 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun iki maddesinde bu konu geçmektedir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması Madde 30:…… Verilen teklifler, …

Devamını oku

Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumlulukları Sayıştay Kararı

5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddesi uyarınca bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekmektedir. 5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddesinde; “Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak …

Devamını oku

Koha’ya Excel’den Bibliyografik Kayıt Yükleme

Merhabalar, Excel’de hazırlanmış listeleri veya katalog kayıtlarını MARC formatına çevirerek Koha’ya yükleyebilirsiniz. Biraz uzun bir yöntem olsa da işlemleri doğru bir şekilde yaptığınızda Koha’ya kayıt yüklemenin kolay olduğunu fark edeceksiniz. Not: Bibliyografik kayıtların MARC formatına uygun oluşturulması önem arz etmektedir. Aşağıda görseldeki örnek Excel programında hazırlanmıştır. Sütun başlıkları MARC formatına uygun bir şekilde hazırlanmıştır.  Not: …

Devamını oku

İhale Sonucu Geç Teslim Edilen İş İçin İdarenin Gecikme Cezası Kesmemesi Sonucu Kamu Zararının Oluşması – Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler kararı yazdırYılı: 2019Dairesi: 8Karar No: 207İlam No: 46Tutanak Tarihi: 9.3.2021Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar Yapım İşi: Birim fiyat teklif usulü ile ihale edilen, ………………….ihale kayıt numaralı …………………………..yüklenimindeki “……………………………. İşi”nde; A) Gecikmeye sebebiyet verildiği halde, gecikilen sürenin tamamı için gecikme cezası kesilmemesine ilişkin olarak; Yapım İşleri Genel …

Devamını oku

Koha Bibliyografik Kaydın ve Materyalin Değişiklik Günlüğü (Geçmişini) Görme

Merhabalar, Koha’da kayıtlı Bibliyografik Kayıtların ve Materyallerin (item) işlem geçmişlerini ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Bir bibliyografik kaydı incelediğinizde bazı sorunlu alanlar tespit edebilirsiniz ya da bir materyalin tanımlanmasında hatalı bilgiler bulunabilir. Eksik işlemi veya hatayı kimin yaptığını tespit etmek sorunların devam etmesini önlemek için çok önemlidir. Bu yüzden “Değişiklik Günlüğü” özelliği bize kapsamlı bir rapor vermektedir. …

Devamını oku

Koha Yeni Kullanıcı Kayıt Giriş Modülünde Zorunlu Alan Belirleme Nasıl Yapılır?

Merhaba, Koha kütüphane otomasyon programı kullanıcı kayıt modülünde, farklı ihtiyaçlar için kullanıcılar hakkında bilgi toplamaya dönük veri giriş alanları bulunmaktadır. Parametrelerde yapacağınız değişiklik ile bazı alanların zorunlu olarak doldurulmasını tercih edebilirsiniz. Aşağıda bulunan örnekte: Soyadı, Kart Numarası ve E-Posta adresi zorunlu alan olarak belirlenmiştir. Adım Adım Zorunlu Alanları Belirlemek  İçin; Sırasıyla Genel Tercihlerin içinde “1” …

Devamını oku

Genel Seçimler Öncesinde Mevcut Belediye Başkanı ve Aynı Zamanda Adayın Tanıtımına Yönelik Yapılan Program, Haber ve İlan Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü:B elediyeler ve Bağlı İdareler Yılı:2019 Dairesi:3 Karar No:375 İlam No:52 Tutanak Tarihi:23.2.2021 Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar Tanıtım Harcamaları ………. Belediyesi tarafından 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde mevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda aday olan ………. ’ın tanıtımına yönelik yapılan program, haber ve ilan bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesi sonucu ………. …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle