1 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren E-Dergi ve E-Kitaplar İçin KDV %18 Olarak Belirlenmiştir.

Merhaba Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Elektronik ortamda satılan gazete ve dergiler, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı % 18 oranında KDV’ye tabi …

Devamını oku

Her Şeyin Başı Para! Algı Mı? Gerçek Mi?

Merhabalar, Hiç düşündünüz mü? Savunduğunuz bir düşüncenin aslında karşı olduğunuz sistemin finans kaynağı olduğunu. Ne açı bir tecrübe. Bir şeyi savunmadan önce sabırla olgunlaşmasını beklemek gerekiyor sanırım. Bir gün kapıma Görme Engelliler derneğinin çıkarttığı gazeteyi satan elinde makbuzu olan birisi geldi. Gazeteyi aldıktan sonra şunu düşündüm Gazete satıcısı ne iyi yürekli bir insan, nasıl bir …

Devamını oku

MarcEdit Belirteç (indicator) Değiştirme

Merhabalar, Kütüphaneler abone olduğu veya satın aldığı E-Kitapların MARC kayıtlarını Kütüphane Otomasyon sistemine yüklemektedirler. Tedarikçi firmaların gönderdiği MARC kayıtlarını Kataloglama politikasına göre yeniden düzenlemek gerekebilir. 856 MARC Kodunun “41” Belirtecini “40” olarak topluca değiştirmek istiyorum MarcEdit Programında Düzenlemek İstediğim MARC Dosyasını Açıyorum MarcEdit Programını kurmayı bilmiyorsanız tıklayınız Sırasıyla yapılacaklar: Araçlar Gösterge verileri düzenleme Sırasıyla yapılacaklar: …

Devamını oku

İhaleye Yönelik idareye Şikayet Başvurusunun Posta Gecikmesi

Merhabalar, Posta yoluyla İdareye Şikayet Başvurusu yapan isteklinin evraklarının posta tarafından geç teslim edilmesi. KİK Kararı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu …

Devamını oku

İhaleyi Kazanan Firmanın Sonuca İtiraz Şikayet Hakkı Var Mı? KİK Kararı

Ekonomik açıdan en uygun birinci teklifi veren firma Şikâyet Başvurusunda bulunabilir mi?
Aşağıdaki örnek KİK kararında ekonomik açıdan en uygun teklif veren ve ihaleyi kazanan firma;
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
Şikâyete konu ihalenin iki kısmına teklif verildiği, söz konusu ihalenin 1’inci kısmının kendileri üzerinde bırakıldığı ancak hukuken zarar görme ihtimali olması sebebiyle söz konusu ihaleye ilişkin olarak şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

KOHA’da Materyal Durumuna Göre Liste Almak İçin SQL Sorgu Örneği

Merhabalar, KOHA’da istatistik veya özelleştirilmiş liste almanın birkaç yöntemi vardır. Bu yöntemlerden biride SQL sorgu yazmaktır. Aşağıdaki SQL sorgu ile “Materyal Durumu” olarak belirlediğimiz herhangi bir değere göre liste alacağız. Listemizde yer alacak MARC alanlarını isteğimize göre özelleştirebiliriz. KOHA’da kullandığınız süreme göre tablo yapıları değişebilir. KOHA Tablo yapıları için : Koha Community Database Schemas KOHA’da …

Devamını oku

Literatür Taraması Nasıl Yapılır? Eğitim Serisi

Merhabalar, 1. VideoKütüphane katalog sorgu işlemi nasıl yapılır?Ulusal Toplu Katalog (TOK-KAT) nedir?TO-KAT içerisinden nasıl arama yapılır?Kaynak Paylaşımı (ILL-TÜBESS) nedir, bu hizmetlerden nasıl faydalanılır? 2. VideoULAKBİM Türkçe veritabanlarına nasıl erişim sağlanır?Türkiye Makaleler Bibliyografyası ne demektir?Kaynak Paylaşımı (ILL-TÜBESS) nedir, bu hizmetlerden nasıl faydalanılır?YÖK Akademik ve Google Akademik içerisinde ne bulabilirim?Google Akademik bana tüm bilimsel kaynakları bulabilir mi?Kütüphane …

Devamını oku

Zoom Eğitimlerinde PowerPoint Konuşmacı Notlarını Katılımcılardan Gizleme

Merhabalar, Korona bulaşıcı hastalığının olumsuz etkileri nedeniyle çevrimiçi uzaktan eğitimler çalışma hayatımıza girdi. PowerPoint de sunum yapanlar sunum sırasında katılımcılara anlatmak için bazı notlar alır. Sunum sırasında konuşmacının notlarını sadece sunum yapan görür katılımcılar bu notları göremez. Zoom Programında ekranı direk paylaştığınızda katımcılar ekranın tamamını görmekte. Aşağıdaki ekran görüntüsü Zoom programında katılımcıların ekranına yansıyan görüntü …

Devamını oku

KOHA OPAC Açık Listeleri Kısıtlama

Merhabalar KOHA Kütüphane Otomasyon Sisteminde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre listeler oluşturabilir. Kullanıcının OPAC arayüzünde liste oluşturabilmesi için kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapması gerekmektedir. Kullanıcıların Oluşturduğu Listeleri Sadece Kendileri Görsün Aşağıdaki ayarı yapmazsanız kullanıcılar tarafından oluşturulan listeler OPAC da herkese açık olur. İzin vermeniz durumunda onlarca listeniz olur 🙂 Kazım Şentürk 09.09.2020

İdare Yapılmış Bir İhaleyi İptal Edebilir Mi?

Merhaba, İdare yapılmış bir ihaleyi iptal edebilir mi? 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 39 uncu Maddesine Göre; Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali Madde 39- İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi …

Devamını oku

Yükseköğretim Üniversite Kütüphaneleri Yönetmeliği Eksikliği

Merhabalar, Toplumsal ve ekonomik hayatın varlığı ve sürdürülebilirliği ancak iyi hazırlanmış bir dizi kuralın varlığına bağlıdır. Kamu yönetimi yazınında genel olarak düzenleme/regülasyon olarak adlandırılan bu kurallar, 20. yüzyıl boyunca yaşadığı tecrübeler sayesinde bugünkü şekline ulaşan “düzenleyici devlet” modelinin, belirlenen sosyal ve iktisadi amaçlara ulaşılmasında en önemli kamu yönetimi aracı olarak karşımıza çıkmaktadır (Ladegaard, 2005). (Aktaran: …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle