Koha’ya Excel’den Bibliyografik Kayıt Yükleme

Merhabalar, Excel’de hazırlanmış listeleri veya katalog kayıtlarını MARC formatına çevirerek Koha’ya yükleyebilirsiniz. Biraz uzun bir yöntem olsa da işlemleri doğru bir şekilde yaptığınızda Koha’ya kayıt yüklemenin kolay olduğunu fark edeceksiniz. Not: Bibliyografik kayıtların MARC formatına uygun oluşturulması önem arz etmektedir. Aşağıda görseldeki örnek Excel programında hazırlanmıştır. Sütun başlıkları MARC formatına uygun bir şekilde hazırlanmıştır.  Not: …

Devamını oku

İhale Sonucu Geç Teslim Edilen İş İçin İdarenin Gecikme Cezası Kesmemesi Sonucu Kamu Zararının Oluşması – Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler kararı yazdırYılı: 2019Dairesi: 8Karar No: 207İlam No: 46Tutanak Tarihi: 9.3.2021Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar Yapım İşi: Birim fiyat teklif usulü ile ihale edilen, ………………….ihale kayıt numaralı …………………………..yüklenimindeki “……………………………. İşi”nde; A) Gecikmeye sebebiyet verildiği halde, gecikilen sürenin tamamı için gecikme cezası kesilmemesine ilişkin olarak; Yapım İşleri Genel …

Devamını oku

Koha Bibliyografik Kaydın ve Materyalin Değişiklik Günlüğü (Geçmişini) Görme

Merhabalar, Koha’da kayıtlı Bibliyografik Kayıtların ve Materyallerin (item) işlem geçmişlerini ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Bir bibliyografik kaydı incelediğinizde bazı sorunlu alanlar tespit edebilirsiniz ya da bir materyalin tanımlanmasında hatalı bilgiler bulunabilir. Eksik işlemi veya hatayı kimin yaptığını tespit etmek sorunların devam etmesini önlemek için çok önemlidir. Bu yüzden “Değişiklik Günlüğü” özelliği bize kapsamlı bir rapor vermektedir. …

Devamını oku

Koha Yeni Kullanıcı Kayıt Giriş Modülünde Zorunlu Alan Belirleme Nasıl Yapılır?

Merhaba, Koha kütüphane otomasyon programı kullanıcı kayıt modülünde, farklı ihtiyaçlar için kullanıcılar hakkında bilgi toplamaya dönük veri giriş alanları bulunmaktadır. Parametrelerde yapacağınız değişiklik ile bazı alanların zorunlu olarak doldurulmasını tercih edebilirsiniz. Aşağıda bulunan örnekte: Soyadı, Kart Numarası ve E-Posta adresi zorunlu alan olarak belirlenmiştir. Adım Adım Zorunlu Alanları Belirlemek  İçin; Sırasıyla Genel Tercihlerin içinde “1” …

Devamını oku

Genel Seçimler Öncesinde Mevcut Belediye Başkanı ve Aynı Zamanda Adayın Tanıtımına Yönelik Yapılan Program, Haber ve İlan Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü:B elediyeler ve Bağlı İdareler Yılı:2019 Dairesi:3 Karar No:375 İlam No:52 Tutanak Tarihi:23.2.2021 Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar Tanıtım Harcamaları ………. Belediyesi tarafından 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde mevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda aday olan ………. ’ın tanıtımına yönelik yapılan program, haber ve ilan bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesi sonucu ………. …

Devamını oku

Kamu Alımlarında 22/A Maddesine İstinaden Yapılacak Ödemelerde Vergi Borcu Alt Sınırı

Merhabalar, İhale veya Doğrudan Temin ile yaptığımız alımlar sonrasında yüklenici firmalardan, 6183 Sayılı Kanunun 22/A Maddesi kapsamında düzenlenmiş vergi borç durumlarını gösterir belgeyi talep etmekteyiz. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Bizden (Kurumlardan) Ne Talep Ediyor? Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları: Madde 22/A: Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, …

Devamını oku

İhalenin İlk Oturumunda Tekliflerin Okunmaması ve Tekliflerin Tutanak Altına Alınmaması-KİK Kararı

Toplantı No : 2021/010Gündem No : 58Karar Tarihi : 10.03.2021Karar No : 2021/UH.II-562 KARAR: …….. İhalenin ilk oturumunda söz konusu isteklilerin tekliflerinin okunmadığı ve tekliflerinin tutanak altına alınmadığı, EKAP sisteminde de söz konusu tekliflerin kaydedilmediği, idareden talep edilen zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile isteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağında ilgili hususların tespit edildiği, ……………………….. …

Devamını oku

Kesin Teminat Mektubunun Süresinin İşin Bitiş Tarihinden Fazla Olması – KİK Kararı

Toplantı No : 2021/013Gündem No : 22Karar Tarihi : 31.03.2021Karar No : 2021/UH.II-681 ……………. KARAR: ………………. 2) Sözleşme Tasarısı’nın 36’ncı maddesinde yer alan düzenlemeye göre kesin teminat mektubunun süresinin işin bitiş tarihinden itibaren 4 ay daha fazla süreli istenildiği, bu durumun yükleniciyi mali açıdan zora sokabileceği ve hizmetin ifasını güçleştirebileceği, bu nedenle anılan düzenlemenin 4734 …

Devamını oku

Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Ödünç Verilen Kitaplar Kütüphanecilere Zimmetlenebilir Mi?

Merhabalar, Son paragrafta yazacağım fikrimi ilk paragrafta yazacağım. Kullanıcılara, halka ödünç verilen kitaplar Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamından çıkartılmalı veya Tüketim Malzemesi gibi değerlendirilmelidir. Konuya dönersek: Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4. Maddesinin “c” bendine göre kitaplar “Dayanıklı Taşınır” olarak değerlendirilmektedir. Dayanıklı Taşınır grubu ise tesis, makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşlardan meydana gelmektedir. Bilgisayar, masa, koltuk …

Devamını oku

İşin Parçalara Bölmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Yaptırılması-Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler kararı yazdır Yılı: 2015              Dairesi: 7             Dosya No: 42072              Tutanak No: 47136          Tutanak Tarihi: 15.1.2020 Kaynak: https://www.sayistay.gov.tr/tr/kararlar/tkk/?krr=21143 Konu: Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işinin parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması ve yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması. 1) 47 sayılı İlamın 1’inci maddesinde, Personel …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle