Kazım ŞENTÜRK

Yazarın yayınları

Elektronik Kaynak Ödemelerinde, KDV Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar Yeni Düzenleme İle Çözülür Mü?

Merhaba, Yaptığımız işler değilde bu belirsizlikler bizi yoruyor. Konuyu hatırlatmak isterim. Elektronik kaynak (Veritabanı), e-kitap  ve e-dergilere  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV  ödenecek mi? ödenmeyecek mi? bilmecesi ortaya çıktı. Kimi kurum hesapladı kimi kurumda Kanun varken Tebliği mi uygulayacağım dedi 🙂 KDV’ye bulaşmadı. KDV Oranı Özeti. Tamamını koymadım bizi ilgilendiren maddeleri aşağıdadır. GÜNCEL …

Devamını oku

İstekli tarafından sunulan ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarının pay oranları ve TC Kimlik/vergi numarasının yer almaması isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi?

Merhabalar, İhale komisyonları  “Ticaret sicil gazetesinden” çok çekti çekmeye de devam ediyor 🙂 Kanuni dayanakları nelerdir? Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği MADDE 36 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde …

Devamını oku

Ticaret Sicil Gazetesinin Son Durumu Göstermemesi veya Eski Tarihli Olması

Ticaret Sicil Gazetesinin Son Durumu Göstermemesi veya Eski Tarihli Olması Soru:  Teklif zarfında sunulan Ticaret Sicil Gazetesi “http://www.ticaretsicil.gov.tr” internet adresinde sorgulanmış ve son olmadığı anlaşılmıştır. Teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Özet : Bu çerçevede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi olan http://www.ticaretsicil.gov.tr adresi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda istekli tarafından teklif dosyasında ticaret sicil gazetelerinin tamamının sunulduğu …

Devamını oku

Ortaklık Durum Belgesi Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Ortaklık Durum Belgesi Hangi Durumlarda Düzenlenir? Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği …

Devamını oku

İstekli Firma Kaç Kısıma Teklif Vermiş

İstekli Firma Kaç Kısıma Teklif Vermiş İstekli firmaların teklif fiyatlarını Excel listesine girdik veya teklifleri ayrıca CD ortamında istemişsek kopyalayıp yapıştırdık. istekli “Birim Fiyat Teklif Mektubunda” kaç kısma teklif verdiğini belirtmek zorunda. Firma Birim Fiyat Teklif Mektubunu doğru mu doldurmuş kontrol etmek zorundayız. 1000-1500 kısımın olduğu ihalelerde işimizi kolaylaştıracak bir excel formülü var. Örnek Excel Dosyası İstekli …

Devamını oku

Teklif zarfında yer alması gereken iş deneyim belgesi sonradan idarece talep edilebilir mi?

Soru: Teklif zarfında yer alması gereken iş deneyim belgesi sonradan idarece talep edilebilir mi? Özet: Teklif zarfı içerisinde yer alması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.  Teklif kapsamında sunulmayan belgelerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlanamayacağı, aksi kabulün eksik belgenin tamamlatılması …

Devamını oku

Mal Alımı İhalesi: Talep Toplama (Süreç: 1)

Talep Toplama Uygulamacılar için Adım Adım Kitap Alım İhalesi süreçleri hakkında bilgi vereceğim Takip edilecek süreçleri numaralandırdım. Adım adım süreçleri takip edebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken konu bazı uygulamaların kurumlara göre değişebilirliğidir.  Burada verilen bilgilerden bazıları benim görüşlerim olup sizlerin uygulama yapmadan önce konuyu araştırması gerekmektedir. Her alım talep ile başlar. İlk önce; Birimlerden talepleri toplayınız …

Devamını oku

Yaklaşık Maliyet Hazırlık (Süreç: 2)

Yaklaşık maliyeti cetvelini oluşturmak için nasıl bir çalışma yapılacak Süreç 1 yazısında da bahsettiğim gibi bu ihalenin konusu kitap alımı. Süreçlerde bu doğrultuda uygulamacılara yönelik olarak hazırlandı. Harcama birimlerinden ya da kendi birimizinden talepleri topladınız ve talep listesini oluşturdunuz. Liste elinizde.   Yaklaşık maliyetin hesaplamasının kanuni dayanakları nelerdir?   4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık …

Devamını oku

Yaklaşık Maliyet Teklif Mektubunun Firmalardan Gelmesi ve Ortalama Hesaplama (Süreç: 3)

Yaklaşık maliyet teklif mektuplarının firmalardan gelmesi Yaklaşık maliyet teklif mektuplarını firmalara gönderdik. Firmalar temin edebileceklerini düşündükleri kitaplara teklif verdiler ve bize gönderdiler veya elden teslim ettiler. Burada dikkat edilmesi gereken husus teklif mektubumuzda çok fazla kısım var. Bizdeki liste ile firmanın gönderdiği listedeki alanlar aynı mı kontrol etmek gerekiyor. Bazen firmalar teklif vermeyecekleri kitapların satırını …

Devamını oku

Ödenek Kontrolü (Süreç: 4)

Ödenek Kontrolü Yaklaşık maliyet cetvelimiz hazır. Toplam ne kadarlık bütçeye ihtiyacımız var biliyoruz. Ödeneği olmayan hiç bir iş için alıma çıkılamaz.  E-Bütçeden ödeneğimiz var mı kontrol ediyoruz. Kanuni Dayanakları  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında …

Devamını oku

Load more