4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin (g) bendinde belirtilen sorgulama yapılmaz ise veya yapılan sorgulamaya sonuç gelmez ise?

Merhabalar, 4734 sayılı Kanun’un  İhaleye katılamayacak olanlar başlığının 11’inci maddesinin (g) bendi gereğince “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.” ihaleye katılamazlar. Aynı maddenin devamına  “Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul …

Devamını oku

Milli Kaynaklarımızın Etkili ve Ekonomik Kullanılması İçin “Elektronik Kaynaklar Sağlama Ofisi” Kurulmasının Zamanı Gelmedi Mi?

Merhabalar, Beni en çok dertlendiren ve düşündüren konulardan biride  milli kaynaklarımızın etkili ve ekonomik kullanılamıyor olması.  Elektronik kaynakların pazarlık süreçleri, kurumlara göre değişen fiyat politikaları ve öngörülemeyen riskler. Daha önceki yazılarımda bolca paylaşmıştım. Elektronik kaynakların satın alma  ve ödeme süreçlerinde bir yığın risk barındırmakta. Elektronik Kaynakların Alım Süreçlerinde Ne Tür Riskler Var? Konsorsiyum harici alınan …

Devamını oku

ÜNAK (Veritabanı Seçim Kriterleri ve Satın Alma Süreçleri) Seminerinden Bana Kalanlar

Merhabalar, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğinin 10 Mart 2018 tarihinde düzenlemiş olduğu “Veri Tabanı Seçim Kriterleri ve Satın Alma Süreçleri” seminerine katıldım. Seminerin düzenlenmesinde emek veren dernek çalışanlarına çok teşekkür ederim.  Mesleğimiz adına güzel şeyler yapıyorsunuz emeğinize sağlık. Sunumları ile bizlerin ufkunu açan meslektaşlarımız sayın Nilüfer Saros, H. Murat Yücel, Ömer Orhan ayrı ayrı teşekkür ederim. Seminerin …

Devamını oku

MYS Elektronik Kaynaklar (Veritabanları) Harcama Talimatı Onay Belgesi Oluşturma Süreçleri

Merhaba, Her geçen gün yeni sistem ortaya çıkmakta. Biliyorsunuz 2018 yılı başı ile ödeme süreçleri MYS sisteminden yapılacak. Üniversiteler MYS sistemine geçti. Bazı devlet kurumlarının geçiş süreçleri devam etmektedir. Elektronik kaynakların ödemesini yapmak için eskiden yani 2018 yılı öncesi “Onay Belgesi” oluşturuyorduk. MYS sistemi ile “Onay Belgesinin” adı “Harcama Talimatı Onay Belgesi” olarak değişti. Aşağıda anlatacağım …

Devamını oku

Hurda Kitapların Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Düşümü Nasıl Yapılacak?

Merhabalar, Kitapların aşırı kullanımı, kağıtların ve cildin malzemesi vb. durumlar nedeniyle kitaplar hurdalaşmakta kullanılamaz duruma gelmektedir. Bazı durumlarda kitabı ciltletmektense yenisini almak daha ekonomik olmaktadır. Kitapları Hurdaya Ayırmadan Önce Nelere Dikkat Etmeliyiz? Kitabın tarihi bir değeri var mı? (Basım tarihi 1800 olan bir kitabı hurdaya ayırmak başınıza sıkıntı açabilir) Sayfa bütünlüğü tamamen kaybolmuş mu? Piyasa …

Devamını oku

Doğrudan Temin Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlar KİK’e İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunulabilir Mi?

Merhabalar, 4734 Sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” Başlıklı 22’nci Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlar KİK’e İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunulabilir Mi? Cevap: Tek firmadan,  Doğrudan Temin ile alımlarda genelde acaba bir şaibe var mı? tek firma mı adres gösteriliyor vb.  iddialar hep olmuştur. Meslektaşlara özellikle kitap alımlarımda önerim doğrudan temin de olsa birim fiyat üzerinden karşılaştırma yapınız. Toplam fiyat …

Devamını oku

Kütüphane Hizmetleri ve Veritabanlarının Kullanımını Arttırmanın Ücretsiz Yolu: Mailing

Merhabalar, Yazacağım konu saha deneyimlerime ve gözlemlerime dayanmaktadır.  Mailing terimi çok kullanılan bir terim olduğu için bu tanımı kullandım. Diğer kullanılan terimler ise “E-Posta Pazarlama (Email Marketing) , Toplu E-posta Gönderimi” Mailing Nedir? Ürün ve hizmetlerin e-posta yoluyla gruplara veya sisteme dahil olan herkese duyurulmasına ben mailing diyorum.  Daha farklı tanımlamalarda mevcuttur. Neden Böyle Bir Pazarlama …

Devamını oku

Kaç Tür Kütüphaneci Var? Beyaz Kütüphaneci, Milli Kütüphaneci, Çekirge Kütüphaneciler, Emektar Kütüphaneciler

Merhabalar, Toplumsal ayrışmanın her geçen günü derinleştiği ülkemizde, meslektaşlar arasında da kamplaşmalar, ötekileştirmeler ne yazık ki yaşanmaktadır. Karşısındakini yok sayma düşüncesi kişileri yok etmemekte aslında sorunları büyütmekte ve mesleğimize zarar vermektedir. Asıl olanın kütüphanecilik mesleğini toplumda saygın bir yere götürmek olan meslektaşlar gereksiz enerji harcamaktadır. Meslek Hayatımda Tanıdığım Kütüphaneci Türleri Beyaz Kütüphaneciler: Bu tür kendini …

Devamını oku

İhale İşlem Dosyası Yedek Üyeye Verilir Mi?

Soru: İhale İşlem Dosyası Yedek Üyeye Verilir Mi? Cevap: Kamu İhale Genel Tebliğinin 5.10. maddesi gereği İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir. İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev …

Devamını oku

İhale Yetkilisi, İhale Komisyonunda Görev Alabilir Mi?

Soru: İhale Yetkilisi, İhale Komisyonunda Görev Alabilir Mi? Cevap: Kamu İhale Genel Tebliği  5.8.  maddesi gereği İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.

Load more