Ticaret Sicil Gazetesinde Ortakların T.C. Kimlik Numarası Yok Bilgi Eksikliği Kapsamında İstekliden Talep Edilebilir Miyiz?

Merhabalar, Bazı Ticaret Sicil gazetelerinde özellikle eskilerinde ortakların T.C. Kimlik numarası yok, istekli firma teklif zarfının içerisine ortakların T.C. Kimlik numarasını gösterir başka evrak da koymamış istekli firmadan ihale bittikten sonra T.C. Kimlik numaralarını idare olarak isteyebilir miyiz? Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği  Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması MADDE-55 (5) …

Devamını oku

Ticaret Sicil Gazetesinde Gerçek Kişi Ortaklarına Ait T.C. Kimlik Numaralarının ve Tüzel Kişi Ortaklarına Ait Vergi Kimlik Numaralarının Olmaması Durumunda İstekli Firma Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

Merhabalar, Çetrefilli konulardan biri daha istekli firma ihale dosyasında Ticaret Sicil Gazetesini koymuş fakat Ticaret Sicil gazetesinde  gerçek kişi ortakların T.C. Kimlik numarası yok ya da Tüzel Kişi Ortakların vergi numarası yok. Aynı zamanda bu durumu gösterir başka belgede yok. Ne yapılması gerekiyor istekli değerlendirme dışı bırakılır mı? Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday ve …

Devamını oku

Kütüphane Takımını Kurmaya Var Mısın?

                  Merhabalar, Kütüphanelerin başarıları, olanaklar dahilinde, kütüphane iş süreçlerinin birbiriyle etkileşimlerine bağlıdır. Bir başka deyişle her başarılı kütüphane doğru organize edilmiş iş süreçlerine göre biçimlenir. Fiziki ve zihinsel gelişim açısından son derece önemli bir aktivite olan futbolun yapısından yola çıkarak gelin bir hayal kurup, oyun oynayalım. Hayalimizdeki …

Devamını oku

Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik / İsmail E. Erünsal

Merhabalar, Uzun zamandır incelmek istediğim fakat zaman ayırmadığım bir kitabı sizlere tanıtmak istedim. Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik  adlı kitap İsmail E. Erünsal bey tarafından kaleme alınmış. Mesleğimiz tarihine ışık tutan bu eseri bütün meslektaşlara tavsiye ederim. Yoğun bir araştırma sürecinden geçerek hazırlanan kitap Osmanlı devrinde Kütüphane ve Kütüphanecilik hakkında kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Yazarın web sitesi: http://www.ismailerunsal.com/   Eser …

Devamını oku

E-Dergi Ödemelerinde KDV %1 mi?  %18 mi?

Merhabalar, Elektronik dergi alımı ödemelerinde, KDV oranlarındaki kafa karışıklığı devam etmektedir.  Çoğu kurum elektronik kaynağın içeriği e-dergiden oluşuyorsa KDV oranını %1 hesaplayarak ödemelerini yaptı. Hem Bakanlar Kurulu Kararında hem de Güncel KDV Oranları Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda  satıştan bahsedilmektedir. Ayrıca aşağıda tam metnini verdiğim Özelge son paragrafında; “- …

Devamını oku

Açık Erişim Ne Kadar Açık? Para Tuzaklarına Dikkat!

Merhabalar, Kamu kaynakları ile desteklenen bilimsel çalışmaların ücretsiz bir şekilde yayınlanmasını destekleyen bir kütüphaneciyim. Aşağıda açık erişimin tanımı mevcuttur. Tanımda açık erişimin tanımı net bir şekilde yapılmıştır. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok 🙂 Açık erişim dünyasında yayınlanan bir bilimsel kaynak ya açıktır ya da değildir. Ambargolu açık erişim mi olur? Madem yayınına ambargo koyuyorsun niye açık …

Devamını oku

Bilgi ve Belge Yönetimi 2017-2018 Öğretim Yılı Ders Programı Karşılaştırması-1

Bu çalışma, Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi alanında eğitim veren üniversitelerin 2017-2018 yılı öğretim yılı ders programlarının incelenmesi ve karşılaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu çalışma bir dizi yazısı halinde yayınlanacağından dolayı, yazı dizisinin ilki, dört üniversitenin ders programları ile sınırlandırılmıştır. Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi alanında köklü olmaları hasebiyle çalışma kapsamında olan ve ilk dizi …

Devamını oku

MYS Elektronik Kaynaklar (Veritabanları) Ödeme Emri Belgesi

Merhabalar, MYS Elektronik Kaynaklar (Veritabanları) Harcama Talimatı Onay Belgesi Oluşturma Süreçleri yazımda “Onay Belgesini” oluşturduk. Onay Belgesini harcama alt türünü  “Gayri Maddi Hak Alımı”  olarak belirledik. Neden Gayri Maddi Hak Alımı: Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “MADDE 194- (1) Haklar hesabı, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla …

Devamını oku

Elektronik Kaynak Ödemelerini Dolar İle Yapanlar İçin En Uygun Ay Hangisi?

Merhabalar, Kütüphane bütçelerinden en büyük pay elektronik kaynaklara harcanmaktadır. Ödemeler döviz ile yapıldığından bütçeyi tutturmak için kütüphaneciler yoğun çaba göstermektedir. Kütüphane bütçelerinin Türk Lirası cinsinden olması elektronik kaynak ödemelerinin ise döviz ile yapılması bütçenin verimli kullanılmasının önüne geçmektedir. Aşağıdaki tablolarda 2010-2017 yılları arası TCMB Dolar Satış  kuru grafikleri bulunmaktadır. Ödemeyi doğru zamanda yapmak daha fazla …

Devamını oku

İhale Komisyonunda Mali Üyenin Özellikleri? Muhasebe ve Mali İşlerden Sorumlu Olmayan Memur Mali Üye Olabilir Mi?

Merhaba, İhale komisyonlarında en çok kafa karıştıran konulardan biride mali üyenin kim olacağıdır. 4734 Sayılı Kanun “Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden …

Devamını oku

Load more