Tag: EKAP

İhaleye Sunulan Teklif Zarfı EKAP’dan E-İmza İle İndirilmemiş Veya İdareden Satın Alınmamış KİK Kararı

Merhabalar, Kamu İhale Kurul Kararının Özeti: İhale dokümanının EKAP üzerinden indirilmediği veya idareden satın alınmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla anılan iş ortaklığının istekli sıfatını kazanamayacağı, bu durumda sunulacak olan teklifin ise geçerli bir teklif olarak kabul edilemeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, söz konusu ihalede komisyonuna ulaşan teklif zarfına yönelik olarak ihale dokümanının alınmadığının tespit edilmesi halinde teklif …

Devamını oku

Teklif Zarfında Türkçe Katalog Sunulmadığı İçin İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

Merhaba, Teklif Zarında Türkçe Katalog Sunulmadığı İçin İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı? KİK Kararı Özeti:  Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesi uyarınca teklif ettiği ürüne ilişkin Türkçe katalog sunulması gerekirken sadece İngilizce katalog sunulduğu, kataloğun Türkçe tercümesine teklif kapsamında yer verilmediği, bu durumda sunulan belge üzerinden değerlendirme yapılamayacağı ve sunulan İngilizce katalog …

Devamını oku

Birim Fiyat Teklif Mektubunun Eski Standart Formda Sunulması Nedeniyle İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır MI?

Merhabalar, KİK Kararı Özeti: Başvuru sahibinin iddiaları: İhaleye teklif veren Astro Üst Yapı A.Ş.nin ikinci oturumda yapılan incelemede teklifi kapsamında sunmuş olduğu teklif mektubunun eski KİK015.3/Y standart formda olduğu bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sınır değer hesabına bu isteklinin teklifinin alınmadığının belirtildiği, ancak eski olarak tabir edilen KİK015.3/Y no’lu standart form teklif mektubunun …

Devamını oku

Hizmet Alımı İhalelerinde Ödeme Kaç Gün İçinde Yapılmalı KİK Kararı

Merhabalar, Hizmet alım ihalelerinde ödeme kaç gün içinde tahakkuka bağlanır ve ödeme en fazla kaç gün içinde yapılır. Aşağıdaki KİK kararında idare 270 gün içinde ödemenin yapılacağını sözleşme tasarısında belirtmiş fakat KİK’e yapılan itiraz başvurusunda süresinin 30 günü geçemeyeceğini belirtmiş ve ihaleyi iptal etmiştir. Hizmet İşlerinde Ödeme Süresi KİK Kararı:    Toplantı No : 2018/021 …

Devamını oku

EKAP Üzerinden Yapılan Tebligatlarda Süre Ne Zaman Başlar?

Merhabalar, 07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Buna göre, ilanı veya duyurusu 01/01/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır. Örneğin “EKAP üzerinden gönderdiğimiz Kesinleşen …

Devamını oku

EKAP-İhtiyaç Raporunun İhaleye Bağlanması (Süreç: 10)

Merhaba, Dokuz numaralı süreçte ihalemizi kaydettik ve kayıt numarasını aldık. İhtiyaç raporumuzu yüklemiştik. İhalemize ihtiyaç raporunu bağlayacağız. EKAP giriş yaptık İhale Öncesi İhale İşlemleri İhale arama ekranı karşımıza çıkacak ihalemizi buluyoruz. Doküman Hazırlama sayfası açılacak İhtiyaç Raporu Seç butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfadan ilgili raporu bulup “İhaleye Bağla” butonuna tıklıyoruz. İhtiyaç raporu ihalemize bağlanmıştır.

EKAP-Sözleşme Tasarısı İşlemleri (Süreç: 13)

EKAP-Sözleşme Tasarısı İşlemleri EKAP giriş yaptık İhale Öncesi İhale İşlemleri İhale arama ekranı karşımıza çıkacak ihalemizi buluyoruz. Doküman Hazırlama sayfası açılacak Teknik Şartname ve Diğer Belgelerin yüklenmiş ve onaylanmış olması gerekiyor. İdari Şartnameyi onayladık Sözleşme Tasarısı butonu aktif hale geliyor. Tip sözleşme olduğu için sadece sizin doldurmanız gereken alanlar açılıyor. Benim 2017 yabancı kitap ihalesinde …

Devamını oku

İhale Dokümanın Satışı veya EKAP Üzerinden İndirilmesi (Süreç: 17)

Uzun bir aradan sonra merhaba, Biraz ara verdim. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Önceki süreçte komisyonu oluşturduk. İhale dokümanı satışa hazır veya EKAP üzerinden e-imza ile indirilmeye hazır. Bu alım kitap alımı yani mal alımı olduğu için bu doğrultuda anlatacağım. Mal Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereği istekli olacakların yani doküman satın alacakların: “Türkiye Cumhuriyeti …

Devamını oku

EKAP Teklif Zarf Kabulünün Yapılması (Süreç: 18)

Merhabalar, Bir önceki süreçte ihale doküman satışını yaptık. İstekli olmak isteyen firmalar “İhale Teklif Zarflarını” elden teslim etmek için getirdiler veya kargo ile gönderdiler. Teklif Zarflarının EKAP Sistemine Kaydedilmesi; EKAP Sistemine giriş yapıyoruz İhale Öncesi Menüsüne tıklıyoruz Açılan listeden “Teklif Kabul İşlemleri” menüsüne tıklıyoruz Zarfları geliş sırasına göre kaydetmemiz gerekiyor Teklif sahibinin adı soyadı veya …

Devamını oku